Kui hädavajaduse tõttu Eestisse tulla ja selle reisi ajal COVID-19-sse haigestuda, siis kuidas sellisel juhul tagasipöördumine toimub? Jutud käivad, et test võib veel kuid hiljemgi positiivne olla ja siis lennukisse ei lasta.

Haigus tuleb sellisel juhul Eestis läbi põdeda, sest sisuliselt kõikidesse Euroopa riikidesse, aga ka paljudesse teistesse riikidesse sisenemiseks on vaja esitada negatiivne koroonatesti tulemus. Haigestunud inimene negatiivset testitulemust kuidagi ei saa. Lisaks tuleb arvestada, et haigustunnustega inimesi ei võeta tavaliselt ka lennukile ega mujale transpordivahenditesse (laevad, rongid, bussid). Tuleb uurida lähteriigilt, st riigilt, kust Eestisse tulite ja kuhu tagasi minna soovite, kas ja milliste dokumentide alusel lubatakse viiruse läbipõdenuid riiki siseneda. Praeguseks on alles üsna vähesed riigid Euroopas kehtestanud ametlikud eritingimused vaktsineeritutele ja läbipõdenutele (Eesti, Kreeka, Küpros, Leedu, Luksemburg, Sloveenia, ainult vaktsineeritutele Rumeenia, Slovakkia ja ainult läbipõdenutele Läti, Tšehhi) ning lubavad neid riiki. Kui ametlikud eritingimused puuduvad, sõltub lennukile pääsemine ja riiki sisenemine Teie veenmisoskusest. Saate kasutada Eestis perearsti poolt väljaantavat tõendit viiruse läbipõdemise kohta, kuid kas see tõend on piisav, jääb ametlike reeglite puudumisel piirivalvuri otsustada.

Kas antikehade test vabastab Eestisse naasmisel isolatsiooni jäämisest?

Isikud, kes on haiguse läbipõdenud välismaal olles, saavad seda tõestada esitades teise riigi arsti poolt väljastatud tõendi läbipõdemise kohta, millel kajastub ladina või slaavi tähestikus, eesti, vene või inglise keeles analüüsitud isiku isikuandmed (nt analüüsi metoodika, selle tulemus, testi tegemise koht, aeg, tegija ning viimase andmed). Samuti võib tõendiks olla teise riigi andmebaasi väljatrükk, mis on ametlikult kinnitatud. Tõendi olemasolu vabastab kohustusest jääda isolatsiooni.

Kui juuni lõpuks on broneeritud reis Kreekasse, siis kui suur on tõenäosus, et Kreeka ei võta turiste vastu või millised on sihtkohariigis reeglid sel ajal? Ja kas üldse tasub sel aastal turismireisi ette võtta?

Kreeka on astunud mitmeid samme, et end avada eelkõige vaktsineeritud isikutele. Milliseks kujuneb siiski olukord juuni lõpus ja millised on sel hetkel kehtivad reeglid, ei oska me ette ennustada. Välisministeerium soovitab hoiduda mittehädavajalikest reisidest hetkel. Reisiplaanid tasub edasi lükata nii kaugele tulevikku, kui vähegi võimalik. Kui siiski otsustate sõita, palun arvestage, et hetkeseisuga tuleb tagasi jõudes Eestis jääda isolatsiooni 10-ks päevaks või teha Kreekas 72h enne Eestisse saabumist test või vahetult Eestisse jõudes ja kuuendal päeval peale esimest testi veel üks test. Kui mõlemad testid on negatiivsed, saab jätkata igapäevaelu. Infot riikide kohta, kust saabudes kehtib isolatsiooninõue, leiate välisministeeriumi lehelt — https://vm.ee/et/teave-riikide-ja-liikumispiirangute-kohta-eestisse-saabujatele. Infot uuendatakse iga nädal üks kord reedeti (st avaldatakse reeglid, mis kehtivad järgneva nädala esmaspäevast pühapäevani).

Mul on mai keskpaigaks piletid Malagasse. Milliseid tervisetõendeid on vaja, et saada airBalticu lennule ja mida nõutakse Hispaania poole pealt? Kindlustus COVID-19 kaitsega on sõlmitud, koroonat pole põdenud ja vaksineeritud ka ei ole (olen alla 60aastane).

Hispaanias kehtivate reeglitega saab tutvuda välisministeeriumi hallataval lehel Reisi Targalt, kus avalehel tuleb otsingulahtrisse sisestada sihtriigi nimi — https://reisitargalt.vm.ee. Uuendame sealolevat infot pidevalt. Saate praegu juba end kurssi viia olemasolevate reeglitega ja reisi lähenedes soovitame uuesti üle vaadata, millised on reeglid selle hetke seisuga. Mittehädavajalikke reise me siiski ette võtta ei soovita. Kui siiski lähete, palun arvestage, et tagasi tulles tuleb hetkeseisuga jääda Eestis isolatsiooni 10-ks päevaks või teha Hispaanias 72h enne Eestisse saabumist test või test kohe peale Eestisse jõudmist ja uus test kuuendal päeval peale esimest. Kui mõlema testi tulemused on negatiivsed, saab naasta igapäevaellu. Infot riikide kohta, kust saabudes kehtib isolatsiooninõue, leiate välisministeeriumi lehelt — https://vm.ee/et/teave-riikide-ja-liikumispiirangute-kohta-eestisse-saabujatele. Infot uuendatakse iga nädal üks kord reedeti (st avaldatakse reeglid, mis kehtivad järgneva nädala esmaspäevast pühapäevani).

Kuidas pääsevad reisile COVID-19 läbipõdenud inimesed? Kuidas tõestada, et ei ole nakkusohtlik, kuigi test näitab pärast nakkuse läbipõdemist veel positiivset? Kas (vähemalt) EU riigid on arutanud, et kas piisab näiteks 14- 21 päeva (või rohkem) tagasi väljastatud positiivse koroonatesti tulemusest, mis digiloos üleval?

Nagu eelpool öeldud, siis alles väga vähesed riigid Euroopas on kehtestanud eraldi reeglid läbipõdenutele. See tähendab, et soovitud sihtriiki sõit, aga ka transiitriikide läbimine sõltub suuresti piirivalvuri otsusest, kas ta aktsepteerib Eesti perearsti väljastatud tõendit läbipõdemise kohta, kui konkreetne riik pole ametlikke reegleid vastu võtnud. Tuleb olla valmis selleks, et sihtriiki või mõnda transiitriiki ei lubatagi. Siinkohal ei saa välisministeerium ega ka Eesti saatkond sündmuse toimumise riigis isikut millegagi aidata — iga reisija peab järgima välisriigi seaduseid ning kui erandit seadustes ette nähtud pole, puudub ka alus erandi tegemist teise riigi käest nõuda. Euroopa Liidu riigid ei ole ühtseid reegleid läbipõdenutele arutanud, sest reeglite kehtestamine on iga riigi enda pädevuses.

Soovin lastelaste juurde Itaaliasse sôita 8. mail, kuna laps peab tööle minema ja vanaema kohus on lapselapsi hoida. Ma ei saa aru, mis ma tegema pean, et lennukisse lastaks… Mis paberid, mis testid? Õudne segadus…

Itaalias kehtivate reeglite kohta saate lugeda välisministeeriumi hallatavalt veebilehelt Reisi Targalt, kus avalehel tuleb otsingulahtrisse sisestada sihtriigi nimi — https://reisitargalt.vm.ee. Uuendame sealolevat infot pidevalt. Palun tutvuge hetkel kehtivate nõuetega juba praegu ning reisi lähenedes kontrollige üle, millised on sel hetkel kehtivad reeglid.

Mul on broneeritud kruiis Rootsi 28.05.2021. Kas reis võiks toimuda märgitud kuupäeval?

Kahjuks ennustada me ei oska, saame vaid soovitada, et jälgite pidevalt uudiseid ning suhtlete ka oma laevafirmaga. Hetkel kehtib jätkuvalt välisministeeriumi soovitus puhkusereise välismaale mitte ette võtta (hoiduda mittehädavajalikest reisidest). Seda põhjusel, et riikide kehtestatud reeglid muutuvad kiiresti ja tekkivad võivad ootamatud takistused välismaale minekul kui ka sealt Eestisse tagasijõudmisel. Rootsi suunal on meil ka kogemus selle kohta, et hetkel kehtivaid reegleid rakendatakse täie rangusega — on mitmeid lugusid, kus inimeste koroonatesti tulemus oli riiki jõudmise ajaks aegunud (48h tunni nõue oli ületatud näit. 30 minuti võrra) ja sel põhjusel isikuid riiki enam ei lubatud. Palun ühtlasi arvestage, et tagasijõudmisel Eestisse on hetkel nõutud siin isolatsiooni jäämine 10-ks päevaks või testimine Rootsis 72h enne Eestisse jõudmist või testimine kohe peale Eestisse saabumist ning uus testimine kuuendal päeval peale esimest testi. Kui mõlema testi tulemused on negatiivsed, saab naasta igapäevaellu.

Kui turvaline on reisimine matkabussidega? Liigume sisuliselt “oma majaga”, poes käime maskidega, ööbime rahulikus kohas.

Teistest eraldi hoidmine tundub turvalise reisimisviisina, kuid peate siiski arvestama, et riigipiiride ületamiseks on sisuliselt kõikjal Euroopas nõutud negatiivse koroonatesti tulemuse esitamine. Äärmiselt täpselt tuleb jälgida, et mahute antud ajaraamide sisse, st et test oleks iga kord kehtiv, kui järgmisesse riiki siseneda soovite. See tähendab arvatavasti mitmekordset testide tegemist, kui plaanite külastada mitut riiki. Kuna testid pole just väga odavad, tuleb arvestada täiendava rahakuluga. Lisaks on vaja eelnevalt välja uurida, kas ja missugused vaatamisväärsused (muuseumid jms) on üldse avatud, kas kehtib öine liikumiskeeld jt nõuded. Meil on juba kogemusi, kus autoga reisijad on keset sõitu avastanud, et keegi seltskonnast on nakatunud koroonaviirusega ning tuleb kiiresti teha muudatusi oma reisiplaanis, sest nakatunu vajab arstiabi või teda ei lubata positiivse koroonatesti tõttu enam järgmisesse riiki. Siinkohal on abi COVID-19 kattega kindlustusest, mis aitab ravikulusid ning reisitõrkest tekkinud lisakulusid (majutus jms) katta. Tagasi Eestisse jõudes peate praeguste reeglite kohaselt jääma 10-ks päevaks isolatsiooni või tegema testi 72h enne Eestisse jõudmist või vahetult Eestisse jõudes ja uue testi kuuendal päeval pärast esimest. Kui mõlema testi tulemused on negatiivsed, saate naasta igapäevaellu. Infot riikide kohta, kust saabudes kehtib isolatsiooninõue, leiate välisministeeriumi lehelt — https://vm.ee/et/teave-riikide-ja-liikumispiirangute-kohta-eestisse-saabujatele. Infot uuendatakse iga nädal üks kord reedeti (st avaldatakse reeglid, mis kehtivad järgneva nädala esmaspäevast pühapäevani). Kuivõrd reeglid muutuvad kiiresti ja see võib juhtuda ka reisi kestel, soovitame puhkusereisid välismaale edasi lükata.

Mul on plaanis tagasitulek Eestisse välismaalt. Järsku on riik, kus viibin, otsustanud “ukse lukku keerata”. Kuidas koju saamine sellises olukorras õnnestub?

Üldiselt lubavad riigid siiski välisriikide kodanikest turistidel lahkuda. Sama juhtus ka eelmisel kevadel, kui toimus üleilmne riikide “lukustumine”. Siinkohal tuleb aga arvestada, et võivad tekkida lennukatkestused, st lennufirmad võivad otsustada lennud edasi lükata või üldse tühistada ehk et riigist lahkumine on küll lubatud, kuid puudub transport, mille abil seda teha. Sellisel juhul tuleb reisijal ise kiiresti tegutseda ja otsida iseseisvalt või reisifirma abiga omale uued transpordiühendused. Tõenäoliselt toob see kaasa ootamatud lisakulud, seega peab reisijal alati tagataskus olema vajalikus summas varu, et osta omale uued tagasisõidupiletid, kui olemasolevaid mingil põhjusel enam kasutada ei saa. Kindlasti on vajalik uurida olemasolevalt lennufirmalt, kuidas toimub kasutamata piletite hüvitamine või asendusreisi (asendusmarsruudi) saamine.

Kuidas on hotellidega — kui on plaan sõbrale/peikale külla minna näiteks Londonisse, siis kas hotellid lubavad teisi inimesi sinu hotellituppa? Või on sellised asjad hetkel rangelt keelatud?

Seda tuleks küsida konkreetselt hotellilt, et kas ja mis tingimustel (näit. ainult päevasel ajal) lubatakse hotellikülalistel hotellis mittepeatuvaid inimesi oma tuppa viia.

Mul on planeeritud reis Hispaaniasse (Mallorca saarele) juuli lõpus. Kas lastele peab ka testi tegema või mis vanusest alatest peab lapsele testi tegema? Samuti on küsimus, kas testi.me keskkonnas saab genereerida sertifikaati ka lapse testi tulemusele? Ja kui test ei tohi olla välisriigi piiri ületamisel vanem kui 72 tundi, siis mis ajast seda hakatakse arvestama (proovi andmise kellaajast, vastuse laekumise kellaajast või näiteks alates sertifikaadi genereerimisest)?

Hispaanias kehtivate reeglitega saab tutvuda välisministeeriumi hallataval lehel Reisi Targalt, kus avalehel tuleb otsingulahtrisse sisestada sihtriigi nimi — https://reisitargalt.vm.ee. Uuendame sealolevat infot pidevalt. Saate praegu juba end kurssi viia olemasolevate reeglitega ja reisi lähenedes soovitame uuesti üle vaadata, millised on reeglid selle hetke seisuga. Mittehädavajalikke reisi me siiski ette võtta ei soovita. Kui siiski lähete, palun arvestage, et tagasi tulles tuleb hetkeseisuga jääda Eestis isolatsiooni 10-ks päevaks või teha Hispaanias 72h enne Eestisse saabumist test või test kohe peale Eestisse jõudmist ja uus test kuuendal päeval peale esimest. Kui mõlema testi tulemused on negatiivsed, saab naasta igapäevaellu. Infot riikide kohta, kust saabudes kehtib isolatsiooninõue, leiate välisministeeriumi lehelt — https://vm.ee/et/teave-riikide-ja-liikumispiirangute-kohta-eestisse-saabujatele. Infot uuendatakse iga nädal üks kord reedeti (st avaldatakse reeglid, mis kehtivad järgneva nädala esmaspäevast pühapäevani).

Millal ja mis tingimustel hakkavad toimuma tööga seotud reisid Soome ja Rootsi?

Soomes ja Rootsis kehtivate reeglitega saab tutvuda välisministeeriumi hallataval lehel Reisi Targalt, kus avalehel tuleb otsingulahtrisse sisestada sihtriigi nimi — https://reisitargalt.vm.ee. Millal hetkel kehtivad piirangud võiksid leeveneda, me kahjuks ennustada ei oska. Täpsustusi saate soovi korral küsida vastavate riikide saatkondadest Tallinnas.

Kui elan välismaal ja tulen Eestisse viieks päevaks (st vähemaks, kui nõutud eneseisolatsiooni pikkus), siis kas mul lubatakse Eestist lahkuda?

Jah. Politsei ega piirivalve ei takista riigist väljumist, küll aga peaks inimene Eestist lahkudes olema tutvunud nii sihtriigi kui ka transiitriigi sisenemise ja võimalike eneseisolatsiooni tingimustega.

Kuidas on reisimisega Balile? Soov oleks minna juuni keskel.

Välisministeerium soovitab praegusel hetkel mittehädavajalikest reisidest hoiduda, sest reeglid muutuvad kiiresti ja on oht, et tekib tõrkeid kas Eestist lahkudes või siia tagasi pöördumisel.

Kui siiski lähete, palun arvestage, et tagasi tulles tuleb hetkeseisuga jääda Eestis isolatsiooni 10-ks päevaks või teha Indoneesias 72h enne Eestisse saabumist test või test kohe peale Eestisse jõudmist ja uus test kuuendal päeval peale esimest. Kui mõlema testi tulemused on negatiivsed, saab naasta igapäevaellu. Peate ka jälgima, millised reeglid testimise kohta on transiitriikides, mida tee peal läbite. Infot riikide kohta, kust saabudes kehtib isolatsiooninõue, leiate välisministeeriumi lehelt — https://vm.ee/et/teave-riikide-ja-liikumispiirangute-kohta-eestisse-saabujatele. Infot uuendatakse iga nädal üks kord reedeti (st avaldatakse reeglid, mis kehtivad järgneva nädala esmaspäevast pühapäevani). Reisile minnes palun kindlasti vormistage omale COVID-19 kattega kindlustus, mille abil saate tasuda ravikulud kui peaksite haigestuma või kui tekib reisitõrkeid. Palun kasutage ka võimalust registreerida oma reis Reisi Targalt lehel — https://reisitargalt.vm.ee/registreeri-reis/. Saame siis Teile saata SMS-teavitusi, kui Indoneesias peaks toimuma mõni loodusõnnetus, massirahutused jms, mis Teie turvalisust mõjutab.

Mis kuupäevast hakkab kehtima eneseisolatsioon? Öeldi, et hakkab kehtima, aga jäeti ütlemata, mis kuupäevast. Jutt käib sellest, kui tulla Soomest Eestisse? Kas tööga seoses ka kehtib see 10 päeva või võib negatiivse testiga tagasi tööle minna? Kui ei, siis rahvas ei pääse pere juurde ja kui pääseb, siis kaob töökoht Soomes. Inimesed on peredest lahus juba kuid ja paljudele on see juba kurvasti lõppenud.

Reeglid Soomest, Lätist ja Leedust saabujatele ühtlustatakse teistest Euroopa riikidest saabujatele 5.aprillist (st sisuliselt kaovad sellest kuupäevast varasemad Eesti-Soome ja Eesti-Läti-Leedu nn reisimullid). See tähendab, et kohustuslik on jääda 10-ks päevaks eneseisolatsiooni, kui saabutakse riigist, mille nakatumismäär on üle 150 (100 000 elaniku kohta). Soome nakatumismäär on hetkel 164,5 ja seega tuleb Soomest saabudes jääda eneseisolatsiooni. Seda saab lühendada 72h enne Eestisse saabumist tehtava testiga või kohe peale Eestisse jõudmist tehtava testiga ja kuuendal päeval peale esimest testi tuleb teha järgmine test. Kui mõlema testi tulemused on negatiivsed, lõpeb isolatsiooniaeg. Kui Eestisse tuldi pere juurde, on lubatud lähteriiki tagasi minna veel enne kui isolatsiooniaeg on läbi saanud (esimene test tuleb siiski teha ja selle vastus peab olema negatiivne). Seega Soomest saab 5.04 kehtima hakanud reeglite järgi Eestisse pere juurde tulla, selleks on vaja teha 1 test ja selle tulemus peab olema negatiivne. Tagasi Soome võib minna veel enne, kui kohustuslik 7- või 10-päevane isolatsiooniaeg Eestis on läbitud. Soome minemiseks on vaja esitada negatiivse tulemusega koroonatest, mis on tehtud viimase 72h tunni jooksul. Täpsemalt Soome reeglite kohta saab lugeda välisministeeriumi hallatavalt veebilehelt Reisi Targalt, kus avalehel on otsingulahtrisse vajalik sisestada sihtriigi nimi — https://reisitargalt.vm.ee.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid