Kui seda hoonet 19. sajandi lõpul ehitama hakati, ei aimanud ilmselt keegi, et juba natuke enne valmimist saab sellest vangla. Hiljem aga hotell.

15. jaanuaril 1890 otsustas Vene keiser Aleksander III rajada Läti edelaossa, Liepaja linna vahetusse lähedusse omanimelise merekindluse, millest pidi saama Vene impeeriumi Balti laevastiku üks olulisemaid tugipunkte.

Kuna sellel alal peale tühja välja ja kõleda tuule midagi ei olnud, tuli kõik nullist üles ehitada. Rajati sadam koos muulidega sõjalaevade tarbeks, kaevati 3,5 kilomeetri pikkune ja 150 meetri laiune kanal dokkide ja avamere vahele, püstitati kindlustustevöönd üle 600 suurtükipositsiooniga ümber tulevase asula ning igasugust militaarset kraami veel. Lisaks elu- ja oluruumid, kirik, raudteejaam ning palju muud, mida ühel linnal toimimiseks tarvis läheb.

Kogu Karosta sõjasadama maksumust hinnatakse tänapäeval vahemikku 45-83 miljonit kuldrubla, kuid tegelikult võis see summa olla palju suurem.

Haiglast vanglaks

Tööd läksid lahti 1894. aastal ja plaanis oli need väikeste mööndustega umbes kümne aastaga lõpule viia. Ei tea, kas olid siis Vene keiserliku mereväe teenistujad distsiplineeritumad kuni nende hilisemad järeltulijad või peitub põhjus milleski muus, kuid „kinnimaja” merekindluse territooriumile alguses ei planeeritud. 1905. aasta revolutsioon, mille käigus madruste hordid mässama hakkasid, tõi selle puuduse aga teravalt esile.

Seetõttu otsustati osa 1894. aastal ehitama hakatud laevastikuhaigla kompleksist muuta käigult vanglaks, kuhu ülekäte läinud alama astme meremehed rahunema viia. Algselt kannatusi leevendama mõeldud kohast sai üleöö paljude kannatuste põhjustaja. Ja seda järgmiseks 90 aastaks, sest kõigile oli vististi selgeks saanud, et Vene-Jaapani sõjas haledalt rappida saanud mereväel kulub jalule tõusmiseks natuke rohkem aega.

Kuigi rajatise valmimisel peeti seda üheks Vene impeeriumi moodsaimaks, otsustas keiser Nikolai II tervele merekindluse projektile joone alla tõmmata. Sõjasadamat kaitsma pidanud kahurid veeti laiali või sulatati üles, äsja valminud fortifikatsioonid õhati ning Karosta kaotas oma esialgse tähtsuse. Sellest hoolimata jäi sadam mereväe kasutusse.

Üsna I maailmasõja alguses langes Liepaja koos Karostaga sakslaste kätte, kes hoidsid seda enda valduses, kuni britid nad Läti iseseisvuse toetuseks 1919. aasta mais ilma suurema pingutuseta minema kupatasid.

Süngeim etapp ajaloos

Pärast Läti iseseisvumist läks Karosta Läti kaitseväe kätte ning seal paiknesid nii maa- kui merejõudude üksused, kellele kogu territooriumi haldamine käis selgelt üle jõu. Seetõttu jäid paljud hooned hooletusse ja hakkasid lagunema.

Olukord muutus 1939. aastal, mil algas süngeim etapp Karosta ajaloos. Baaside lepinguga läks terve sõjasadama ala Nõukogude vägede valdusesse ning vangla said endale uue võimu repressiivorganid. Kuni sakslased nad sealt mõne aja pärast välja peksid ja vanglat ise sihtotstarbeliselt kasutama hakkasid.

On kindlaks tehtud, et aastatel 1944-1945 tegutses Karosta vanglas Saksa armee välikohus, mis mõistis ning viis täide ainult ühte liiki otsuseid. Hoolimata sellest, kas kahtlusalused olid tsiviilisikud, väejooksikud või vastased.

Pärast II maailmasõja lõppu kuulutati Karosta salajaseks ja Liepaja kinniseks linnaks ning nii jäi see Nõukogude okupatsiooni lõpuni. Karosta vangla aga oli kinnipidamiskohana kasutusel ka pärast Läti taasiseseisvumist. Vangla lõpetas toimimise 1997. aastal. Enamasti kandsid seal karistust sõjaväelased, kuid stalinistlikel aastatel hoiti seal ka näiteks „rahvavaenlasi”. Totalitaarsete režiimide ajal lasti selles vanglas maha umbes 150 inimest.

Tume turism Läti moodi

Algusest saati on Karosta vangla olnud sünge koht, kus murti inimeste saatusi ja rõhuti vaba vaimsust. Ilmselt seetõttu on seal täheldatud mitmesuguseid seletamatuid nähtusi — kõmisevad sammud, lambipirnid, mis end ise lahti keeravad, suletud kongiuste avanemine ja viirastuslike kujude ilmumine koridorides.

Neid ilminguid on püüdnud tabada ka populaarse rahvusvahelise telesaate „Ghost Hunters International” meeskond, kes nähtu ja kogetu põhjal järeldas, et see on üks enim kummitustega asustatud paiku maailmas. Kes nende juttu just puhta kullana ei võta, võib üritada selles ise veenduda.

Karosta vangla ei ole lihtne muuseum ega tavaline ööbimispaik, vaid midagi enamat. Külastajatel on seal võimalus osaleda mitmesugustes näitemängudes, olla „ülekuulatav” nõukogude repressiivorganite „ülekuulamisel”, liikuda tõrvikuvalgel vangla rusuvates maa-alustes katakombides ning veeta öö vangla müüride vahel ja tunda kübetki sellest, mida pidid tundma need, kes seal on pidanud oma saatust ootama.

Kindlasti pole tegemist meelelahutusega igale maitsele, aga kui huvi on, siis miks ka mitte? Ülemäära kulukas see just pole ja elamusi saab kuhjaga. Nii häid kui halbu, kuid Karostale kohaseid.

Vaata ka videot:

Allikas: Kaitse Kodu!