Parlamendiliikmed leppisid kokku, et "EL-i COVID-19 digitõend" ehk algselt Euroopa Komisjoni poolt välja pakutud "roheline digitõend" peaks olema kasutusel maksimaalselt 12 kuud.

Tõend, nii digitaalsel kujul kui ka paberil, näitaks, et inimene on vaktsineeritud COVID-19 vastu, tal on kehtiv COVID-19 testi negatiivne tulemus või on ta haigusest tervenenud.

Samas rõhutab parlament, et ELi COVID-19 tõend ei ole reisidokument ega tohi muutuda vaba liikumise eeltingimuseks.

Nii parlament kui ka ELi Nõukogu on nüüd valmis alustama läbirääkimisi lõpliku määruse üle, eesmärgiga võtta digitõend kasutusele juba sel suvel.

Parlamendi hinnangul ei tohi EL-i COVID-19 tõendi omanikele kohaldada täiendavaid reisipiiranguid, sealhulgas karantiini, isolatsiooni või testimist.