„Juba käesoleva aasta augustiks on plaanis pargist kujundada omanäoline, elukooslusi hoidev puhkeala, mis on jätkuvalt pelgupaigaks linnaloodusele, aga ka tervislikuks vaba aja veetmise kohaks igas eas inimestele,“ rääkis Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart. „Parki tulevad võimalused nii individuaal- kui ka meeskondlike spordialade harrastamiseks. Rajatakse mitu suurt mänguväljakut, seiklusrada, maastikurada ja ekstreemspordiala. Samuti ehitatakse välja mugav taristu jalgrattaga sõitmiseks ning liuväli, kus suvel saab tegeleda teiste spordialadega. Jalutajaid rõõmustavad kindlasti läbi metsa kulgevad jalgrajad ning lemmikloomasõpru koerte jalutusväljakud.“

Lisaks vaba aja atraktsioonidele rajatakse parki 25 661 m2 ulatuses kõnniteid ning 10 243 m2 ulatuses koorepuru ja graniitsõelmetega kaetud teid. Metsa läbivad jalgrajad võimaldavad tulevikus jõuda otse ühest pargi osast teise. Erinevaid niidulappe rajatakse 7575 m2, eraldi niidualasid 20 110 m2, märgasid niidualasid 1051 m2 ja kasvumuru alasid 8570 m2 ulatuses. Pargi lõunapoolsesse ossa ehitatakse olemasolevate veesilmade kohale tõstetud teed. Tehakse maastikukujundustöid, uuendatakse tehnovõrke, paigaldatakse liikluskorraldus- ja ohutusvahendid ning tänavavalgustus.

Pargi ehitamine toob paratamatult kaasa ka ajutisi liikluspiiranguid, kuid võimaluse piires on püütud arvestada linnaosa elanike soovidega. Pargi territooriumil ehitustööde ajal liikuda ei saa, kuid avatuks jäävad Varraku tänava poolt Katleri asumisse viiv kergliiklustee ning läbipääsukoridor pargi põhjapoolsel küljel oleval teel Mustakivi tee suunas.

Tulevase Tondiraba pargi võimalusi saab näha videost:

Tondiraba pargi ehitustööde tellijaks on Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet, teostajaks Tallinna Teede AS. Ehitustööde lepinguline maksumus on ca 6,7 miljonit eurot ning tööde valmimise tähtaeg on august 2021.