Lugejate küsimusi laekus kokku 19. Vastab Välisministeeriumi konsulaarabi büroo direktor Tiina Kallasmaa.

NB. Küsimuste alt, millele Välisministeerium pole pädev vastama, leiad info, kuhu antud murega tuleks pöörduda.

1. Millal hakatakse lubama välismaalasi Eestisse? Minu soomlasest elukaaslane pidi viibime Soomes sel hetkel, kui piirid suleti ja peale seda ei ole talle antud politseist positiivset vastust eriloa taotlusele Eestisse sisenemiseks, kuna nende registri andmetel puudub meil seos. Kuidas tõestada, et me oleme ikkagi üks pere ja ei ole normaalne kuude kaupa lahus olla? Kuhu pöörduda, et saaks loa pere kokkusaamiseks? 14-päevase karantiiniga oleme nagunii arvestanud.

Praegusel hetkel toimub alles ettevaatlik piiride avamine ja liikumispiirangute kaotamine. Eesti ja Soome vahel leevenevad piiriületustingimused, kuid esmases etapis on see suunatud siiski töörände võimaldamiseks. Erilube väljaspool töörännet toimuvaks liikumiseks väljastavad nii Eestis kui Soomes piirivalve, kes saavad anda täpsemat infot, millal ja mis tingimustel on võimalik elukaaslastel üksteise juurde sõita.

2. Millal pääseb tööasjus Soomest Eestisse nii, et ei rakendataks 2-nädalast karantiini?

Alates 14. maist.

3. Kui näiteks tulla 10. mail ja rakendatakse 2-nädalane karantiin, kas 17. mail tagasi Soome töökohustusi täitma pääseb?

Eesti ei tee takistusi riigist lahkumiseks, kuid Soome sisenemise osas tuleb infot küsida Soome piirivalvelt.

4. Kas omate infot, millal või mis tingimustel on võimalik Poolast transiidina läbi sõita? Millal avab Poola transiitkoridori?

Poola ei ole teatanud otsusest piirid transiidiks avada ning millal selline otsus võiks tulla, ei ole võimalik prognoosida.

5. Kuna liikumine Eesti-Soome ja vastupidisel suunal on üsna segane mitmetel asjaoludel, siis küsin järgnevat: kas Eesti kodanikule, kes on Soome elanik, kehtestatakse Eestisse sisenemisel karantiininõue? Sealhulgas peale 18.05 sisenemisel.

Alates 14.05 kehtivad Soomest Eestisse saabujatele karantiini osas samad nõuded, mis on Soomes, st soovituslik „poolkarantiin", mis võimaldab liikuda töökoha ja kodu vahel, samuti külastada tarvidusel poode ja apteeki, kuid vältida tuleb muud liikumist (sõprade-sugulaste külastamine, ringireisimine jms).

6. Millal saabub võimalus välismaalastel sh Soome passi omanikel Eestisse saada?

Töösuhte alusel on võimalik Soomest Eestisse tulla alates 14. maist. Turismi eesmärgil piiride avamist veel ei arutata.

7. Milla võib välismaalt Eestisse naasta nii, et 14-päevane isolatsiooniperiood ei rakendu? Kas see toimub automaatselt eriolukorra lõppemisega 17.05?

Karantiininõuded kehtestab Vabariigi Valitsus ja nende järgimist kontrollib PPA. Momendil ei ole ka teada, kas eriolukord lõpeb 17.05 või seda pikendatakse.

8. Millal mu norra kodanikust elukaaslane minu ja meie laste juurde Eestisse saab tulla?

Lähisugulaste (laste) juurde tulekuks on võimalik taotleda Politsei- ja Piirivalveametilt eriluba (taotlemise vorm - https://www.politsei.ee/et/juhend/eriolukord).

9. Kunas saab sõiduautoga läbi Poola Saksamaale sõita? Sõit on tööasjus, mitte huvireis.

Hetkel ei ole võimalik seda ette prognoosida.

10. Ostsin juuniks reisi Türki, kas peaksin reisi ümber vahetama või on mul võimalus, et saan nautida Türgi sooja ilma?

Välisministeerium ei soovita praegu reisile minna. Palun arvestage, et Türki ei lubata siseneda teatud riikide kodanikke, samuti neid, kes nimekirjas toodud riikide kaudu reisivad - https://www.turkishairlines.com/en-ee/announcements/coronavirus-outbreak/travel-restrictions/. Kui nimekirjas olevast riigist saabub isik Türki, rakendub talle 14-päevane karantiinis olemise nõue. Viidatud reeglid kehtivad kuni 28.05, kuid praegu puudub teave, kas piirangut pikendatakse või mitte. Palun suhelge oma reisikorraldajaga, et täpsustada, kuidas oli reisi toimumine praegustes tingimustes planeeritud. Lisainfot Türgi reeglite kohta saate küsida ka Türgi saatkonnast Tallinnas - http://tallinn.emb.mfa.gov.tr.

11. Soomest Eestisse tulev tööline ei ole kohustatud 14-päevasesse karantiini jääma. Milline olukord on aga neil, kes tulevad Eestisse näiteks Rootsist?

Rootsist saabujad peavad praeguste reeglite kohaselt viibima 14-päevases eneseisolatsioonis (karantiinis).

12. Millal saan Saksamaale oma Saksa kodanikust poiss-sõbra juurde minna nii, et tagasi Eestisse tulles ei pea 14 päeva karantiinis olema? Samuti, kas on teateid selle kohta, millal saab Saksamaale reisida turistina (poiss-sõbra nägemine paraku ei liigitu muu kui turismi alla) ning seda teha nii, et seal ei pea olema 14 päeva karantiinis? Väga tahaks oma poiss-sõpra näha, aga töölt ei võimaldata 14 päevaks koju jäämist... Isegi kui hetkel ei ole teada täpset kuupäeva, siis kui kaua võiks see olukord kesta, et on karantiinid ja reisikeelud? Mõned ütlevad isegi, et aasta lõpuni või suve lõpuni, kas tõesti on see reaalne? Või on pigem suund selline, et varsti (lähema kuu jooksul nt?) avatakse EL-sisesed piirid turismiks ja kaob karantiini nõue?

Seda ei ole võimalik ette prognoosida, millal täpselt liikumispiirangud Saksamaale sisenemiseks kaovad ja vaba liikumine EL sees nagu me seda teadsime enne kriisi, taastub. Palun jälgige uudiseid ja reisitargalt.vm.ee peal avaldatavat infot Saksamaa kohta. Karantiininõuete osas Eestis teeb otsused Vabariigi Valitsus ja hetkel ei ole teada, et toimuks kiiret karantiininõude kaotamist.

13. Nagu mitmed eelnevad kirjutajad, on ka minu pere hetkel lõhki. Kuna lapsi pole ja kaaslane on EL kodanik, ei vastanud ta reeglitele, keda riiki lastakse. Tema kodumaale mina saaks, sest enamik EL riike (peale Eesti) taolisi piiranguid ei teinud. Kas lähiajal lubatakse need pered ka kokku, kes ei vasta välisministeeriumi tõlgendusele perest (abielus veel pole, ainult kihlatud, aga lapsi pole) või peaksime edasise elu Kesk-Euroopasse planeerima?

Välisministeerium ei ole kehtestanud Eestisse sisenemise piiranguid, need otsused võtab vastu Vabariigi Valitsus.

14. Küsimus on, et kas Eesti valitsus on jaganud Soomes töötavad eestlased kahte rühma? PPA-st öeldi, et neile, kelle alaline elukoht on Eesti, ei kehti 14-päevane karantiininõue, aga need, kellel on sissekirjutus Soomes, peavad jääma karantiini. Kas viimased on siis vähem eestlased ja neil pole õigust oma lähedasi vaatama tulla?

Palun täpsustage veelkord PPAga karantiininõudeid. Alates 14.05 kehtivad Eestis ja Soomes samasugused karantiinireeglid kahe riigi vahel liikujatele sõltumata isiku tegelikust elukohast, st mõlemas riigis on kohustuslik viibida 14 karantiinitaolistes tingimustes, kus töö- ja elukoha vahel liikumine on lubatud, samuti poes või apteegis käimine, kuid muid kontakte tuleks vältida (sugulaste-sõprade külastamine, ringireisimine).

15. Kui seaduslik abikaasa on välismaal püsielanikuna registreeritud, kuid pere asub Eestis, siis kas abikaasa juurde välismaale pääseb?

Seda on vaja uurida konkreetse riigi saatkonnast Eestis, sest riigiti on reeglid erinevad. Samuti on võimalik, et reeglid erinevad sõltuvalt sõidu eesmärgist, st kas soovite kolida abikaasa juurde elama või soovite teda lühiajaliselt külastada.

16. Broneerisin veebruaris reisi Minskisse 11.06.-16.06.2020. Lennupiletid olid Estraveli kaudu ostetud. Millega tuleb arvestada, kui lennureise ei tühistata. Sinnalennuga on vist selge, aga kuidas tagasi? Kas mõnedel osapooltel on ka mingid kohustused seoses olukorra oluliste muudatustega? Reisi edasilükkamise eest küsib Estravel ulmelist lisatasu.

Välisministeerium ei soovita praegu reisida. Palun arvestage, et kuigi Valgevene ei ole kehtestanud piiranguid riiki sisenemisele, on seal peale saabumist soovituslik püsida 14 päeva karantiinis. Millised on reeglid u. kuu aja pärast, mil Teie lend peaks toimuma, on raske prognoosida. Samuti ka seda, millised on siis reeglid Eestis. Põhjalikumat teavet reisija õiguste teemal (sh kui soovite reisi tühistada) saate Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelvalve Ametist.

17. Plaanin minna juuni lõpus Saksamaale, 4-päevasele koolitusreisile. Praegu Saksamaa paneks mu 14 päevaks karantiini. Tahaks juunis minna, kuid pileteid pole ära ostnud. Ei saa aru, kas mind Saksamaale sisse lastake ja pärast koju?

Välisreisi planeerides tuleb valmis olla, et sihtriiki ei ole võimalik siseneda. Samuti võib olukord muutuda kiiresti ning riigid võivad rahvatervise huvides sätestada täiendavaid piiranguid, tehtud lõdvendusi taas karmistada jmt.

Palun kaaluge, kas koolitusel osalemine on tõepoolest vältimatu. Otsus nii osalemise kui piletite kohta tehke võimalikult vahetult enne koolituse toimumist, et oleksite kursis kõige viimaste uudiste ja kehtivate reeglitega. Praegusel hetkel ei ole võimalik ette prognoosida, millised on Saksamaal kehtivad reeglid juunikuu lõpus.

18. Kuna Soome on teatanud, et Soomes levib koroonaviirus eriti välismaalastest ehitajate hulgas, kes elavad pead-jalad koos väikestes korterites, siis kas Eesti rakendab Soomest tulnud ehitajatele karantiini?

Alates 14.05 Soomest Eestisse tulijatele kehtivad samasugused reeglid nagu Soomes, st soovituslik 14-päevane karantiin, mille jooksul võib liikuda töö- ja elukoha vahel, vajadusel külastada poode ja apteeki, kuid vältida muid kontakte (sugulaste-sõprade külastamine, ringireisimine). Reeglitest lähemalt - https://vm.ee/et/uudised/valitsus-kehtestas-tingimused-eesti-ja-soome-vaheliseks-toorandeks.

19. Välismaalt Eestisse saabujatele rakendub 14-päevane karantiin. Kas antud 14 päeva jooksul on lubatud tagasi samasse välisriiki naaseda, kui tekib selleks ootamatu vajadus? Millal lubatakse Eestisse siseneda välisriikide kodanikel?

Eestist lahkumisel piirangud puuduvad ja välisriiki tagasisõidul tuleb arvestada sihtriigi reeglite ning karantiinitingimustega. Millal lubatakse välisriikide kodanikke Eestisse nii nagu see oli kriisile eelnevalt, ei ole praegu võimalik prognoosida. Piiride avamisi kavandatakse järk-järgult, esmalt on see plaanis lähinaabritega, st Soomega alates 14.05 ja Läti ning Leeduga alates 15.05.

20. Õpin Soome kõrgkoolis, aga tulin eriolukorra ajaks Eestisse. Kas alates 14. maist lastakse mind Soomes sadamas rahus edasi või saadetakse veel tagasi? Kontaktõpe mul veel ei alga, aga tahaks oma asjadele järele minna.

Peate tõendama oma reisi eesmärki, st õppimist Soome kõrgkoolis. Täpsemalt Soome sisenemise tingimustest - https://reisitargalt.vm.ee/riigid/soome/.