Euroopas lennuliikluse koordineerimise ja turvalisusega tegelev Eurocontrol esitles kahte stsenaariumi (pdf), millal võiks lennuliiklus Euroopas taastuda kriisieelsega lähedasel tasemel. Kuna lennuliiklust mõjutavaid ebaselgeid tegureid (kasvõi pandeemia pikkus ja piirangud erinevates Euroopa riikides) on palju, pole tegemist prognoosiga, pigem soovis Eurocontrol näidata, kui oluline on lennuliikluse taastumiseks riikidevaheline koordineeritud koostöö.

Üsna tõenäoliselt taastub esimesena Euroopa-sisene liiklus ja esimesel paaril-kolmel kuul nähaksegi lennuliikluse kasvu Euroopa-siseste lendude arvel. Kuid selle taastumis ulatus on suurel määral kinni riikidevahelises koostöös. Kui riigid suudavad paika panna ühised protseduurireeglid ja leevendavad piiranguid koordineeritult, jääb sel aastal ära 45% lendudest. Kui seda ei suudeta, jääb toimumata 57% lendudest, ühtlasi on ka taastumisperiood pikem.

Positiivse stsenaariumi kohaselt võiks septembris toimuda 60%, oktoobris 70% ja aasta lõpus 70% lendudest, võrrelduna sama perioodiga 2019. aastal.

Erinevus kahe stsenaariumi vahel on märkimisväärne ja näitab, kui oluline on riikide koordineeritud tegevus. Kui vaadata Eurocontroli veidi põhjalikumat analüüsi (pdf), siis mais nähakse (puhkuse)lendude olulist taastumist Kagu-Euroopa suunal, eeldades, et Kreeka on mai teises pooles puhkusereisijatele avatud.

Allikas: trip.ee