Koroonaviiruse ja reisikindlustuse teemad on praegu reisifoorumites kuum teema. Kuna näiteks trip.ee foorumis arutasid inimesed peamiselt Swedbanki krediitkaartidega kaasneva kindlustuse üle ja on teada, et seda kindlustust kasutab märkimisväärne osa Eesti reisijatest, uurisimegi kõigepealt nende reisikindlustuse tingimusi.

Vastab Swedbanki riskikindlustuse valdkonnajuht Liina Laks.

Hetkel maailmas leviv koroonaviirus on pannud inimesi oma reisiplaane üle vaatama. Terviseameti hinnangul on risk Hiinas reisil olles nakatuda keskmine kuni kõrge, mujal Aasias aga madal. Kui inimene ei ole tulnud Hiinast või tal ei ole olnud isiklikku lähedast kontakti koroonaviirusesse nakatunud (nähtavate haigussümptomitega) isikuga, siis pole põhjust muretseda. Kuna informatsioon viiruse osas võib ajas muutuda, on soovituslik jälgida terviseameti ja välisministeeriumi poolt antavaid soovitusi.

Epideemia/pandeemia on üldjuhul reisikindlustuse välistus. Hetkel ei ole veel kumbagi välja kuulutatud ning haigestumisega seotud juhtumite puhul kehtib meditsiiniabi kindlustuskaitse tavakorras, seega reisil olles ja ootamatult haigestudes katab kindlustus sellega seotud kulud. Siiski on oluline järgida üldisi hügieeninõudeid, et vältida haigustesse nakatumist. Arvesse tuleb järgmisi soovitusi:

  • Terviseamet soovitab võimaluse korral vältida reisimist Hiina.
  • Kui reis/lähetus on vältimatu, tuleb Hiinasse reisijatel järgida tavapäraseid hügieeninõudeid nagu kätepesureegleid ning hoiduda kontaktist hingamisteede haiguste sümptomitega inimestega — vajadusel katta suu ja nina.
  • Kindlasti tasub hoiduda elus linde ja loomi müüvate turgude külastamisest ning kontaktist loomade ja lindudega ning nende eritistega.
  • Pärast Hiinast naasmist tuleb tervist jälgida 14 päeva jooksul ning selles vahemikus palaviku, köha või hingamisraskuse esinemisel võtta koheselt ühendust perearstiga või perearsti nõuande telefonil 1220 ning teavitada reisist Hiina.


Kas reisikindlustus katab lennu ärajäämise?

Kindlustustingimuste üldiste välistuste all on ka ametivõimude tegevus. Seega, kui reisitõrge tekib otseselt ametivõimude poolt rakendatud piirangutega, siis ei ole tegemist kindlustusjuhtumiga. Kui reisikava muutus on seotud kolmanda osapoole otsusega, näiteks lennufirma tühistab lennud sihtriiki, siis tuleks esmalt pöörduda kulude hüvitamise nõudega lennufirma poole. Kui on kulusid, mida lennufirma ei hüvita, tasub Swedbanki reisikindlustuse omanikel esitada siiski kahjuavaldus. Kuna kindlustusjuhtumid on erinevad, vaadatakse kõik juhtumid üle ning tehakse kahjuotsus lähtuvalt konkreetsest juhtumist ja Swedbanki tingimustest.

Kindlasti on väga oluline enne kindlustuslepingu sõlmimist tutvuda kindlustustingimustega, kuna reisikindlustuse alt kuuluvad hüvitamisele vaid juhtumid, mis on tingimustes nimetatud. Rahuliku südamega saab reisile minna siis, kui valitud kindlustuskaitsed vastavad vajadustele ja reisija on teadlik, millistel juhtudel need kaitset pakuvad.

Kas piisaks ka Euroopa Ravikindlustuskaardist?

Euroopa Ravikindlustuskaart annab õiguse vajaminevale arstiabile Euroopa Liidu territooriumil ja Euroopa Majanduspiirkonnas viibimise ajal. Euroopa Ravikindlustuskaart kehtib ainult Haigekassas kindlustatud inimestel, kes viibivad teises Euroopa Liidu liikmesriigis ajutiselt, näiteks reisil olles. Kindlustatud saavad vajaminevat arstiabi võrdsetel tingimustel selles riigis elavate kindlustatud inimestega. Arstiabi vajadus peab olema tekkinud teises riigis viibimise ajal. Ravikindlustuskaarti saab tellida tasuta riigiportaalist www.eesti.ee.

Euroopasse reisides on hea omada Euroopa ravikindlustuskaarti, kuid kindlasti ei asenda see reisikindlustust, kuna ei kata kõiki kulutusi, mis vajamineva arstiabiga võivad kaasneda. Patsiendil tuleb ise tasuda omavastutustasud (visiiditasu, voodipäevatasu, ravimite omaosalustasu, tõlkekulud jne) asukohamaa hindades. Kuna riikide tervishoiusüsteemid on erinevad, ei pruugi kodumaal tasuta osutatavad teenused olla tasuta mõnes muus riigis. Mitmetes Euroopa riikides on levinud erahaiglad, kus Euroopa Ravikindlustuskaart ei kehti. Kui juhtub õnnetus, on teinekord kiire arstiabi lähimas haiglas elulise tähtsusega. Ravikindlustuskaart ei korva ka kulusid, mis puudutavad tagasilendu kodumaale või kaotatud/varastatud pagasit ja isiklikke asju.

Kas sinul on olnud samasisulisi arutelusid mõne teise Eestis levinud reisikindlustuse pakkujaga. Mida oled teada saanud? Kirjuta kommentaaridesse!