• Ootamatu haigestumise või õnnetusjuhtumi korral tuleks esmalt ühendust võtta oma lähedastega ning seejärel kindlustusega. Konsul saab vajadusel anda nõu, kust saada vajalikku arstiabi ning võtta ühendust lähedastega Eestis.
  • Euroopa ravikindlustuskaardiga saab vajaminevat arstiabi järgmistest riikides: Austria, Belgia, Bulgaaria, Hispaania, Holland, Horvaatia, Iirimaa, Island, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Liechtenstein, Luksemburg, Läti, Malta, Norra, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Suurbritannia, Šveits, Taani, Tšehhi Vabariik, Ungari.
  • Arstiabi saamiseks peab esitama Euroopa ravikindlustuskaardi või selle asendussertifikaadi ning isikut tõendava dokumendi. Tuleb arvestada, et erinevate EL liikmesriikide haigekassasüsteemid on erinevad – mõnes liikmesriigis kehtiva süsteemi kohaselt kannab patsient ise osa ravikuludest, ka nt kiirabi kulud vms. Eesti Haigekassa ei kata välismaal haigestunud inimeste või õnnetusjuhtumites vigastatute kõiki kulusid, sh kojutoimetamise kulusid, selleks soovitame sõlmida ka Euroopas reisides sõlmida reisikindlustus.
  • Väljaspool üleval loetletud riike Euroopa ravikindlustuskaart ei kehti ning soovitame kindlasti enne reisi sõlmida piisava kindlustuskattega reisikindlustus. Juhul kui teiega juhtub reisil õnnetus või haigestute ootamatult ning teil ei ole kehtivat kindlustust, peate tekkinud kulud katma ise või leidma abi lähedastelt või sõpradelt. Vajadusel saab Välisministeerium vahendada rahalist abi lähedastelt, loe täpsemalt siit, kuid Välisministeerium või Eesti aukonsulid ei saa katta tekkinud kulutusi.

Mida konsul saab teha?

  • Aitab vajadusel suhelda haiglaga ja vahendada infot hättasattunud lähedastele Eestis.
  • Nõustab suhtlemises kohalike ametiasutustega.
  • Vajadusel aitab organiseerida kannatanu tagasipöördumist Eestisse.

Mida konsul ei saa teha?

  • Ei saa tasuda vajaminevate ravimite ostu eest, ei kompenseeri haigla raviarveid ega meditsiinilise transpordi maksumust Eestisse.

Allikas: Reisi Targalt