Alati ei pruugi aga nii õnnelikult minna ja reisikindlustus on abiks kaotsi läinud pagasi korral, ootamatute tervisehädadega seotud ravikulude katmisel ning juhul, kui mingil põhjusel ei olegi võimalik planeeritud reisile minna.

1. Kui pagas läheb kaotsi

Suundudes paaripäevasele tööreisile lähiriikidesse, ei ole pagasi kadumisega seotud kahju kuigi suur ja esmased hügieenivahendid ning vahetusriided leiab kiirelt. Kui aga jäljetult kaob kaheks kuuks mägedesse mineva reisiselli varustus, võib selle sisu olla üpris väärtuslik ja pagasi kadumise tagajärjed hoopis ebameeldivamad. Sõltumata reisi kestusest, sihtkohast ja reisikoti suurusest tasub enne reisile minekut kokku arvutada pagasi rahaline väärtus, et võimalikult täpselt kindlaks määrata reisile kaasavõetud esemete taastamise ja asendamisega seotud kulud. Pagas on reisikindlustusega kaitstud ka juhul, kui need reisi ajal kahjustada saavad või näiteks varastatakse. Seejuures tuleks lepingut sõlmides tähelepanu pöörata sellele, kas pagas ja isiklikud asjad on kaitstud terve reisi vältel või ainult transportimisel ja hotellitoas.

2. Kui tervis veab alt

Euroopa Liidus reisides on esmaabi tagatud kõikidele liikmesriikide kodanikele, kellel on ravikindlustuskaart. Tõsisemate juhtumite – näiteks operatsiooniga lõppenud vigastuste või haiguste puhul – võib aga arstiabi osutuda väga kalliks ja selle eest tasumine omast taskust käiks enamikule üle jõu. Reisikindlustus katab nii meditsiiniabi arved, vigastatu või tema alaealise lapse kodumaale transportimise kui ka lähedaste kulutused haigestunu külastamiseks, lisaks korraldab kindlustuspakkuja ametliku asjaajamise transpordi- ja meditsiiniasutustega.

3. Kui tekib tõrge

Reisitõrkena lähevad arvesse juhtumid, kus reis ei lähe plaanipäraselt – jääd maha oma jätkulennust, hilineb lend, rongi või laeva väljasõit. Kindlustus katab reisi hilinemisest tingitud toitlustus- ja majutuskulud ning hüvitise suurus sõltub hilinemise ajast.

Tihti on reisikindlustuses aga kahjujuhtumeid, kus ühe pereliikme ootamatu haigestumise tõttu satuvad ohtu terve pere reisiplaanid. Selleks, et mitte ilma jääda juba tehtud kulutustest, aitab reisitõrke kaitsega reisikindlustus, mis katab enda, pereliikme või reisikaaslase ootamatu haigestumise tõttu ärajäänud reisi kõik ettemakstud ja tagasivõtmatud kulud, nagu näiteks lennupiletid, majutus ja ekskursioonid.

Reisi ärajäämise kaitse hakkab enamasti kehtima kolmandal päeval pärast kindlustuslepingu sõlmimist, seega tasub kindlustusleping sõlmida kohe, kui mingid reisiga seotud kulud on juba tehtud.