TTJA-le teadaolevalt on kindlustusselts asunud reisijatega reisitasude tagastamise suhtes ühendust võtma. Kindlustusselts teavitab reisijaid reisitasude osalisest tagastamisest, millest võib järeldada, et reisijate nõuete kogusumma on oluliselt suurem kui reisikorraldaja tagatis. Võib eeldada, et reisitasude osaline tagastamine toimub proportsionaalselt tagatise summast, mis on 100 000 eurot.

TTJA selgitab talle teadaolevate asjaolude valguses raha tagastamist ootavatele reisijatele järgmist:

  1. Kindlustusselts palub reisijaid, et nad allkirjastaksid dokumendi, milles reisijad kinnitavad, et nad võtavad vastu pakutud summa, mis on tasutud summast väiksem, ning et nad loobuvad ülejäänud nõuetest ja loovutavad need kindlustusseltsile. Sellise dokumendi allkirjastamisel ei saa reisija oma ülejäänud nõuet muud moodi maksma panna, näiteks pankrotimenetluse korral esitada oma nõue pankrotihaldurile. Samas ei ole TTJA-le teada, kas ja kui palju vara reisikorraldajal on, s.t kas pankrotimenetluses võiks nõue edukaks osutuda.

  1. Samuti ei ole TTJA-le teada nimetatud dokumendi allkirjastamata jätmise tagajärjed. Kui see peaks olema tingimuseks reisitasude osaliseks tagastamiseks, võib reisija selle allkirjastamata jätmisega kaotada võimaluse reisitasude tagastamiseks sootuks. Sellisel juhul jääb reisijale võimalus oma õiguste tagamiseks pöörduda kohtusse või pankrotimenetluse korral esitada oma nõue pankrotihaldurile. Samas tuleb arvestada, et reisikorraldajal ei pruugi olla piisavalt vara nõuete rahuldamiseks.

Reisijatel, kes on tagasinõude esitanud ja kellega kindlustusselts ei ole ühendust võtnud, soovitab TTJA ise kindlustusseltsi poole pöörduda.