Reisikorraldajal on kindlustusseltsis Markel Insurance SE tagatis summas 100 000 eurot. Reisikorraldaja tagatist kasutatakse kas täielikult või osaliselt ära jäänud pakettreiside ja seotud reisikorraldusteenuste eest tehtud maksete tagastamiseks.

Pakettreisiga on tegemist näiteks siis, kui reisikorraldaja on müünud lennupiletid ja majutuse ning väljastanud selle kohta ühe arve. Seotud reisikorraldusteenustega on tegemist näiteks siis, kui reisikorraldaja on vastavalt reisija pöördumisele müünud lennupiletid ja majutuse nii, et nende kohta on sõlmitud eraldi lepingud ja väljastatud eraldi arved või kui reisikorraldaja on ühe reisiteenuse (näiteks lennupiletite) broneeringu kinnitamisega kutsunud reisijat üles broneerima reisi sihtkohas ka teist reisiteenust (näiteks majutust) ning reisija broneerib selle 24 tunni jooksul pärast esimese reisiteenuse broneeringu kinnitamist.

Reisikorraldaja tagatist ei saa kasutada tühistatud üksikute reisiteenuste (näiteks lennupiletite) eest tehtud maksete tagastamiseks.

Reisijad, kelle ostetud pakettreis või seotud reisikorraldusteenused on ära jäänud ja kes ei ole oma nõuet kindlustusseltsile esitanud, kas siis ise või reisivahendaja kaudu, peaksid seda tegema.

Avalduses tuleb välja tuua:

  • andmed reisikorraldaja poliiside kohta (020S02402CAV ja 020S01328RCA);

  • andmed reisija kohta (nimi ja kontaktandmed);

  • andmed lepingu või broneeringu kohta (kuupäev ja number);

  • andmed tasutud summa kohta;

  • andmed panga arvelduskonto kohta, kuhu tagasimakse tehakse.

Avaldusele tuleb lisada reisi ostmist (leping või selle kinnitus) ja tasumist (maksekorraldus) tõendavad dokumendid.

Avaldus tuleb esitada kindlustusseltsile inglise keeles e-posti aadressil siniestros.spain@markel.com ja koopiana reisikorraldajale e-posti aadressidel finance@flytocanarias.com ning flytocanariaslpa@gmail.com.

Kui reisija on maksnud pakettreisi, seotud reisikorraldusteenuste või üksiku reisiteenuse nagu näiteks lennupiletite eest krediitkaardiga, soovitab TTJA pöörduda oma panga poole ja täpsustada makse tagasikutsumise võimalusi.

Kui reisija on sõlminud reisitõrkekindlustuse, soovitab TTJA uurida, kas reisikorraldaja maksejõuetus on kindluskaitsega kaetud ja vajadusel suhelda kindlustusseltsiga.

Rohkem infot leiab siit.