Reisikindlustuse ABC - mille vastu kaitseb kindlustus ja mille vastu mitte?

 (1)
EMO
Foto: Vallo Kruuser

Kui alguses tähendas reisikindlustus vaid tervisekindlustust, siis 20 aastaga on kindlustusseltsid hakanud pakkuma kaitset paljude riskide vastu: pärast Islandi vulkaanipurset näiteks on lisariskide seas looduskatastroof, sagedaste streikide tõttu leiab nüüd kaitset nendegi vastu.

Reisikindlustuse baasiks on endiselt tervisekindlustus, mis katab kindlustatu ootamatu haigestumise või õnnetusjuhtumiga seotud ravikulud välisriigis. Kuid levinuima eksiarvamuse järgi piisab Euroopas tasuta raviks Euroopa ravikindlustuskaardi ettenäitamisest. Päris nii see ei ole, sest Euroopa ravikaart katab riiklikes raviasutustes vaid otsese meditsiiniteenuse maksumuse, samas visiiditasu, ravimid ja haiglakoha peab inimene ise kinni maksma. Samuti ei kata kaart ravimeid, transporti haiglasse ning repatriatsioonikulusid. Seega soovitame Euroopasse reisijatel alati mõnes kindlustusseltsis ka tervisekindlustusleping sõlmida.

Levinuimad juhtumid

Tervisekindlustuse levinuimateks juhtumiteks on nn turisti kõhugripp. Seda eriti juhul, kui viibitakse soojamaareisil, samuti päikesepõletused ja allergilised haigused ning õnnetusjuhtumid nii väikelaste kui ka täiskasvanutega.

Nii näiteks võib ka lihtne kukkumine tähendada tõsist peatraumat ja mitut operatsiooni, sh kosmeetilise kirurgia valdkonnas.

Seotud lood:

Kui siia lisada veel ennetähtaegne kojupöördumine (või lausa spetsiaalse lennutranspordi vajadus), siis on selge, et nende summade tasumiseks inimene üldjuhul valmis ei ole. Küll aga katab selle kõik reisikindlustus.

Muidugi erinevad ravikulud ka riigiti väga palju: nii näiteks maksab pimesooleoperatsioon Tšiili erahaiglas 12 500 eurot, Kanada riiklikus haiglas 2000 ja Valgevenes 112 eurot.

Kindlustus ei kata siiski kõikide terviseriketega seotud ravikulusid. Oleme välistanud krooniliste haiguste ravikulud, v.a juhud, kus haiguse ägenemine on reisil tekkinud prognoosimatult – sellisel juhul hüvitame esmaabi kuni 1500 euroni. Samuti ei ole kaetud raseduse, sünnituse, stressi, depressiooni ja ärevushäirega seotud kulud.

Juhul, kui reisi eesmärk on füüsilise palgatöö tegemine välisriigis, tuleks sõlmida ka vastav leping.

Mida peab tegema suusapuhkaja?

Suusapuhkusele mineja peaks sõlmima spetsiaalse lisariskiga tervisekindlustuse ning igasuguse sportliku tegevuse süstemaatiline harrastaja peaks igal juhul tingimustest järele uurima, kas selle tegevuse harrastamine on üldse kindlustusega kaetud.

Kui kahjujuhtum on juba toimunud, pakuvad kindlustusseltsid mitmeid võimalusi selle kiireks ja mugavaks lahendamiseks. Nii on kindlustus valmis arveldama otse raviasutustega, saates välja garantiikirja raviarve tasumise kohta – sellisel juhul ei pea kindlustatu ise midagi maksma.

Juhul, kui ta seda teeb, hüvitame tasutud summad pärast vastava kahjuavalduse täitmist (seda saab teha ka digitaalselt).

Kahjukäsitlusse on kaasatud ka meditsiinikoordinaatori teenust pakkuv firma SOS International, mille andmed on toodud ära poliisil ja kuhu helistades saab kohe nõu.

Muud ootamatud olukorrad vajavad ka läbimõtlemist

Kuna reisil ette tulevad võimalikud õnnetused on väga erinevat laadi, siis tuleks lisaks tervisekindlustusele läbi mõelda ka teised võimalikud olukorrad. Nii pakub reisitõrkekindlustus võimaluse osta juurde kaitset näiteks reisi ärajäämise, katkemise ja reisile hilinemise vastu. Kõige sagedamini tuleb ette reisi ärajäämist kindlustatu või tema lähisugulase haigestumise tõttu. Pole harvad juhtumid, kui hilinenud lendude tõttu tuleb teha lisakulutusi majutusele ja uutele lennupiletitele.

Nagu juba mainitud, pakuvad kindlustusseltsid lisaks tavariskidele kaitset ka paljude lisariskide puhul, mis aitab korvata võimalikud kulutused lennuplaani muutuse, organiseeritud ürituse ärajäämise, looduskatastroofi, streigi ja maksevõimetuse korral. Sealjuures on oluline meeles pidada, et lisariske valides tuleb kindlustus sõlmida hiljemalt 48 tunni jooksul pärast reisipaketi esimese osamakse tasumist. Samuti näiteks ei käivitu reisi ärajäämise kindlustuskaitse kohe, vaid neljandal päeval pärast lepingu sõlmimist. Seega kui reis algab ülehomme ja kui leping sõlmida täna, ei jõua käivituda reisi ärajäämise kindlustuskaitse.

Kaitse mõni tund enne reisi algust

Tavariskide vastu saab end kindlustada vaid mõni tund enne reisi algust, kasutades selleks e-kanaleid: kodulehte või lennujaamas asuvat kindlustusautomaati. Lisaks veebikeskkonnas kindlustuse sõlmimise kiirusele ja mugavusele pakutakse seal (näiteks Salva24.ee-s) ka soodustust.

Pagasikindlustus hüvitab, aga mitte alati

Pagasikindlustus hüvitab pagasi varguse, kadumise või hilinemise tõttu tekkinud kulud. Meeles tasub pidada, et kahju ei hüvitata järelvalveta jäetud pagasi puhul või näiteks asjade kahjustumisel pagasis olevate sööbivate või määrivate ainetega kokkupuutel.

Pettumuste vältimiseks tasub enne pagasikindlustuse sõlmimist tutvuda kindlustusseltsi nõuete ning esemete nimekirjaga, millele kindlustuskaitse ei laiene.

Mida teha, kui kahju on toimunud

Kahjujuhtumi korral on mõistlik kindlustusseltsi sellest kohe informeerida – siis saab leida parima lahenduse tekkinud kulutuste tasumiseks ja anda nõu edasise tegutsemise kohta. Sel viisil muutub kahjujuhtumi käsitlemine märksa lihtsamaks.

Salva24.ee statistikat

• populaarseim toode on reisikindlustus – 56% kõikidest lepingutest;
• aktiivseimad kindlustajad Eestis elavad Tallinnas ja Tartus;
• aktiivseimad kindlustajad võõrsil elavad Soomes ja Austraalias;
• poliise on ostetud 52 riigist ja külastajaid on käinud 111 riigist;
• kindlustuslepingu sõlmimiseks kulub keskmiselt 3,5 minutit;