Välisturistid kulutasid mullu Eestis 1,3 miljardit eurot


Kruiisituristid Tallinnas
Kruiisituristid TallinnasFoto: Taavi Arus

2015. aastal jäi väliskülaliste arv 2014. aastaga võrreldes samaks: Eestit väisati 6,2 miljonil korral. Välisturistid tarbisid 2015. aastal Eestis kaupu ja teenuseid hinnanguliselt ligi 1,3 miljardi euro eest.

Soomest pärit külastajate arv ning nende osakaal jäi aastataguse ajaga võrreldes samale tasemele (39%). Teistest Euroopa Liidu riikidest tulnud reisijate külastuste arv suurenes keskmiselt 6%1. Kõige rohkem kasvas Austriast, Hispaaniast ja Saksamaalt tulnud turistide külastuste arv, vastavalt 21%, 17% ja 15%. Seevastu Portugalist ja Tšehhist tuli 15% ja 17% vähem turiste.

Seotud lood:

Iga neljas reis Eestisse tehti väljastpoolt Euroopa Liitu. Kõige enam ehk veerandi võrra kahanes Venemaalt pärit külastajate arv: nemad külastasid Eestit 836 000 korda, mis oli 13% kõikidest külastustest. Ameerika Ühendriikidest saabunud turistide arv kasvas 70% põhiliselt tänu ühepäevakülastustele, mida oli 90 000 võrra rohkem. Aasia riikidest pärit turistide arv on kasvanud mitu aastat järjest ning 2015. aastal suurenes nende külastuste arv kolmandiku võrra, kuigi Aasia riikidest pärit inimeste osakaal turistide üldarvus on väike.

Ühepäevakülastajate arv kasvas 5% ning moodustas külastajate üldarvust 55%. Eestis ööbivate turistide arv aga kahanes 5%. Eesti majutusasutustes peatus 70% mitmepäevareisil olijatest ning nende keskmine külastusaeg oli 4,8 päeva – seega oli keskmine külastus 7% pikem kui 2014. aastal.