Tallinna turistidest tuli mullu ligi pool Soomest, vene turistide arv kukkus 36%

 (2)
Turistid Tallinna vanalinnas
Turistid Tallinna vanalinnasFoto: Karli Saul

Eesti majutusettevõtetes peatus 2015. aastal kokku 3 112 143 turisti, kellest 51% (1 579 491 turisti) ööbis Tallinnas, selgub Tallinna Ettevõtlusameti turismiosakonna koostatud ülevaatest.

2015. aastal ööbis Tallinna majutusettevõtetes 1 579 491 turisti (langus -1% võrreldes eelneva aastaga).
Võrreldes 2014. aastaga kasvas siseturistide arv ning kahanes välisturistide arv.

Välisturistidest oli kõige enam külastajaid naaberriikidest Soomest (48% välisturistidest) ning Venemaalt (8% välisturistidest).

Arvuliselt kasvas kõige rohkem Aasia turistide arv (+12 900 turisti ehk +29% välisturistidest) ning suurim langus ilmnes Venemaa turistide arvus (-63 454 turisti ehk -36% välisturistidest).

Reisi pikkus perioodil jaanuar kuni detsember 2015 oli keskmiselt 1,77 ööd, mis 2014. aastaga võrreldes on lühem (-1%).

Tallinn Foto: shutterstock, shuttesrock
Seotud lood:

Enamik turistidest tuli puhkusele
72% linnakülastustest tehti puhkuse eesmärgil, 21% olid ärireisid, 5% osalemised konverentsidel või koolitustel ning 2% reisid muudel eesmärkidel.

Majutusettevõtete keskmine tubade täitumuse määr oli 2015. aastal 65% (+1%) ning keskmiseks hinnaks kujunes 41 eurot (+3%).

2015. aastal teenindas Tallinna Lennujaam kokku 2 166 663 reisijat (kasv 7%) ning Tallinna Vanasadamat läbis kokku 9 770 433 reisijat (kasv 2%).
Eesti Panga poolt avaldatava mobiilpositsioneerimise meetodile tugineva andmestiku järgi tehti Eestisse 2015. aastal mitteresidentide poolt 6 197 595 välisreisi1 (muutus 0%). Euroopa Liidust pärit reisijate külastused kasvasid aastatagusega võrreldes 2% moodustades 73% kõikidest külastustest.
Soomest tulnud külastajate arvele jäi 39% külastuste koguarvust, kuid võrreldes 2014. aastaga soomlaste külastuste arv langes 1% võrra. Euroopa Liidu riikidest suurenes kõige rohkem Hispaaniast (17%), Saksamaalt (15%), Itaaliast (11%) ja Lätist (10%) pärit külastajate arv. Rootsi elanike külastused vähenesid aga 7%. Venemaalt pärit reisijate külastused moodustasid 13% kõigist külastustest. Nende arv vähenes aastatagusega võrreldes 26%.
2015. aastal jätkus Jaapanist, Koreast ja Hiinast pärit külastajate arvu märgatav kasv (vastavalt 18%, 77% ja 30%). Aasia riikide osakaal Eesti väliskülastajate üldarvus oli 4%.
Eestisse tulnud mitmepäevareisijad moodustasid külastajate üldarvust 45%.