Paljud Cherry.ee-st reisi ostnud jäävad ilma reisist ja võimalik, et ka rahast

 (6)
Võlad
VõladFoto: Scanpix, Panther Media

26. mail teavitas populaarse vautšerikeskkonna omanik Cherry Media Tarbijakaitseametit kogu oma tegevuse lõpetamisest.

Cherry Media OÜ-le kuulunud vautšerikeskkonna www.cherry.ee kaudu vahendati muuhulgas Saksamaa reisikorraldaja WOW Travel GmbH/Tom Travel GmbH koostatud pakettreise.
Cherry Media OÜ ja Wow Travel GmbH vahel oli sõlmitud agendileping, mille sisuks oli, et lepingu täitmise eest vastutab Wow Travel GmbH ning seda sõltumata sellest, kas Cherry Media OÜ on reisitasud täies ulatuses edasi kandnud või mitte.
Järelevalve käigus on Tarbijakaitseamet tuvastanud, et vautšeri soetanud tarbijatele pole WOW Travel GmbH/Tom Travel GmbH poolt 5. juunil toimuma pidanud reisile ühelgi ajahetkel tehtud broneeringuid Nordic Aviation Group /Adria Airways lendudele, mis pidid olema pakettreisi osaks, ega majutusasutuses Sagitta Holiday Village, mis pidi pakettreisilepingu järgi osutama majutusteenust pakettreisi osana.
Samuti on tarbijakaitseamet tuvastanud, et ka 12.06.2016- 19.06.2016 ja 19.06.2016-26.06.2016 Horvaatia pakettreiside osas, mille reisikorraldajaks on WOW Travel GmbH, ei ole tehtud reisijatele mitte ühtegi broneeringut.
Broneeringuid ei ole ameti poolt väljasaadetud järelepärimistele saadud vastuste kohaselt reisikorraldaja poolt tehtud ka sügisestele reisidele.
Tarbijakaitseameti hinnangul on WOW Travel GmbH rikkunud nii pakettreisilepingust tulenevaid kohustusi tarbijate ees kui kasutanud ebaausaid kauplemisvõtteid, esitades ebaõiget teavet teenuse olemasolu kohta.

Seotud lood:

Tarbijakaitseameti hinnangul on WOW Travel GmbH kasutanud reisijate suhtes ebaausaid kauplemisvõtteid, mis seisnevad ebaõiges teabe andmises teenuse olemasolu osas.

Kuna tegemist on Saksamaal registreeritud ja tegutseva reisikorraldajaga, puuduvad Eesti Tarbijakaitseametil piiriülese reisiettevõtja suhtes administratiivsete meetmete (väärteomenetlus, haldusmenetlus) rakendamise võimalus.
Kuna Euroopa Liidu nõustamiskeskuse kaudu Saksamaa Euroopa Liidu nõustamiskeskusele kaebuste edastamise tulemus ja sellele kuluv aeg (tõenäoliselt on tegu väga pika protsessiga) ei ole teada, pole antud võimalus tarbijate majanduslikke huve silmas pidades kõige mõistlikum lahendus.
Tarbijate majanduslike huvide seisukohalt on antud juhul kõige otstarbekam kõigi asjaomaste reisijate ühine tsiviilkohtumenetluse algatamine Saksamaa reisikorraldaja Wow Travel GmbH suhtes reisitasude hüvitamiseks.
Käesoleval hetkel tegeleb Tarbijakaitseamet selleks parima võimaliku lahenduse leidmisega ning vastavate läbirääkimiste pidamisega võimaliku tarbijate esindajaga.

Kohe, kui edasine tegevuskava on paigas ning vastavad kokkulepped sõlmitud, edastame sama kanali kaudu kõigile tarbijatele teate edasiste tegevuste kohta koos vastavate suunistega. Palume arvesse võtta, et lahenduse leidmine võtab aega ning kui asjas on uusi arenguid, teavitame teid esimesel võimalusel.
Tarbijakaitseamet avaldab siirast kahetsust ärajäänud ja ärajäävate reiside ning tekkinud olukorra pärast. Teeme endast kõik võimaliku, et olukord teie jaoks parimal viisil lahenduse leiaks.