OLULINE | Enne reisi ostmist tasub alati kontrollida kaupleja majandustegevuse registrit


OLULINE | Enne reisi ostmist tasub alati kontrollida kaupleja majandustegevuse registrit
Pilt on illustreerivPanthermedia / Scanpix

Kuna praegu tehakse nii algavaks talveks kui järgmiseks suvehooajaks reisiplaane, tuletab tarbijakaitseamet meelde, et võimalike riskide maandamiseks tasub reisijal enne pakettreisi ostmist veenduda, et reisiettevõtjal on tagatis ning reisivahendajal õigus reise vahendada. Seega peaks alati enne pakettreisi ostmist tegema kauplejale taustakontrolli, mis hõlmaks majandustegevusteates esitatud andmeid majandustegevuse registris.

Pakettreise müügiks pakkudes ja müües tegutsetakse reisiettevõtjana turismiseaduse tähenduses ning reisiettevõtjad on kohustatud omama nõuetekohast ja seejuures piisavat tagatist. Tagatise olemasolu ja piisavus on oluline, et vajaduse korral oleks võimalik kõik reisijad reisi lähtekohta tagasi tuua ja majutada ning ühtlasi tagastada kõigile tarbijatele nende poolt tasutud reisitasud ja tasud lunastamata pakettreiside kinkekaartide eest. Olukorras, kus reisiettevõtja tagatis on ebapiisav või puudub sootuks, on seadusega ette nähtud reisijate õiguste ja huvide kaitse tagamata.

Ka reisijatel endal on võimalik pakettreisilepingu täitmisega seotud riske maandada ja vältida ebameeldivaid olukordi, valides lepingupooleks ettevõtja, kelle kohta tehtud taustakontroll küsitavusi ei tekita ning usaldusväärsust ei kahanda. Kusjuures üheks taustakontrolli osaks peaks olema reisiettevõtjate kohta esitatud andmetega tutvumine majandustegevuse registris.

Seotud lood:

Esmalt on äärmiselt oluline enne pakettreisi ostmist kindlaks teha, kas nii reisikorraldaja kui ka praeguse seaduse kohaselt reisivahendaja on registreeritud majandustegevuse registris ja omavad tagatist.

Kui pakettreisi soovitakse osta reisivahendaja kaudu, tuleks veenduda ka vahendaja edasimüügi õiguses. Andmed reisikorraldajate partnerite kohta on avaldatud majandustegevuse registris reisikorraldaja majandustegevusteates ning teatud reisikorraldajate puhul nende kodulehekülgedelgi.

Pakettreis on kas eelnevalt reisikorraldaja poolt kindlaks määratud või reisija tahteavalduse kohaselt koostatud ja ühtse hinna eest pakutav reisiteenuste kogum, mis moodustub vähemalt kahest reisiteenusest ning kestab vähemalt 24 tundi. Pakettreisiga on tegemist ka siis, kui reisiteenuste kogumit osutatakse 24 tunni jooksul, kuid see sisaldab majutusteenust.

Rohkem teavet:

Tarbijakaitseameti soovitused, mida peaksid tarbijad reisi ostmisel silmas pidama.
Majandustegevuse register.