Lennu ajal elektroonika kasutamise reeglid muutuvad leebemaks

 (10)
Lennu ajal elektroonika kasutamise reeglid muutuvad leebemaks
FOTO: (CC) Rene Ehrhardt / Flickr / Wikimedia

USA ja Suurbritannia lennundusorganisatsioonid plaanivad lubada elektroonikaseadmete kasutamist kogu lennureisi ajal.

USA Föderaalne Lennundusamet teatas ühe hiljutise raporti alusel, et piirangud reisijatele mobiiltelefonide, tahvlite, e-lugerite ning sülearvutite kasutamiseks lennu ajal peavad leevenema. Amet leidis, et enam pole ühtki mõjuvat teaduslikku tõestust, et väljalülitamine oleks vajalik õhkutõusmise, maandumise ja ruleerimise ajal.

Kui USA lennundusamet sellise soovituse annab, siis ilmselt järgneb sellele ka Suurbritannia Tsiviillennunduse Ameti sarnane otsus. Selle esindaja ütles, et USA vastava ameti otsust arvestatakse kindlasti ja siis võetakse ka Suurbritannias vastav seisukoht, arvestades lennuohutuse nõudeid.

Suurbritannia Tsiviillennunduse Ameti esindaja lisas veel, et siiski ei tasu oodata, et mobiilikõnesid ja SMS-e lennukis lubatakse, kui just pardal pole vastavat varustust kõnede võimaldamiseks.

Praegused regulatsioonid nõuavad Euroopa Liidus ja USA-s saatjatega elektrooniliste seadmete väljalülitamist ruleerimise, õhkutõusmise ja maandumise ajal, kuna seadmed võivad tekitada interferentsi lennuki aparatuuris.

Elektroonika kasutamine on praegu lubatud vaid nn kruiisistaadiumis, kui lennuk on saavutanud oma tavalise lennukõrguse.

Suurbritannia Tsiviillennunduse Ameti kodulehel on kirjas, et suure hulga mobiiltelefonide või muu elektroonika kasutamine stardi ja maandumise ajal tekitab kumulatiivse efekti, mis võib lennuki seadmeid häirida.

2011. aastal Rahvusvahelise Õhutranspordi Assotsiatsiooni poolt läbi viidud ja avalikkusele lekkinud uurimus väitis, et kuue aasta jooksul on toimunud 75 lennuintsidenti, mille põhjuseks on reisijate sisselülitatud mobiilid või elektroonikaseadmed. Üks juhtum põhjustas autopiloodi äkilise kõrgusemuutuse, mis pani tööle lennuki juhtimisalarmid. Lennukimeeskond leidis samal ajal salongist ühe reisija kasutamas mobiiltelefoni ja kolm reisijat kuulasid iPodi.

USA Föderaalse Lennundusameti otsus reegleid leevendada võib sundida ka teisi lennundusega tegelevaid organisatsioone reegleid üle vaatama. Eriti nende elektroonikaseadmete osas, mis pole mobiiltelefonid.

Amazoni asepresident Paul Misener, kes osales vastava arutelu paneelil, ütles Wall Street Journalile, et kaasaegsed lennukid on tunduvalt arenenumad ja suudavad vastu panna igasugusele elektroonika tekitatud interferentsile. Tema sõnul on üsna ilmne, et nö väravast väravasse elektroonikaseadmete kasutamise lubamine on turvaline ja vaid ühendused maapealsete teenustega, nagu kõnede võtmine ja sõnumite saatmine jäävad keelatuks.

Kui lennunduspaneelil osalenute soovitusi arvestatakse, siis saavad reisijad igal ajal kasutada ka lennuki pardal pakutavat WiFi-teenust internetis olemiseks, mille eest lennufirmad küsivad muidugi teenustasu, aga keelatuks jääb endiselt maapealsete mobiilivõrkude kasutamine. Sülearvutid, e-lugerid, iPadid ja teised seadmed võiksid soovituse järgi olla sisse lülitatud kogu lennu jooksul, kui need pole ühendatud maapealsetesse mobiilivõrkudesse.

Lisaks jäävad siiski veel õhku mõned lahtised küsimused. Arvatakse, et reeglite leevenemine tekitab eriarvamusi lennukimeeskonna ja reisijate vahel, et milline seade on ikkagi turvaline kasutada ning kas ikka kõik on oma mobiilid lülitanud lennurežiimile, milles mobiilivõrgud on väljas.

Üks varasem küsitlus veebilehel Sunshine.co.uk paljastas, et üks viiest briti lennureisijast ignoreerib seadme väljalülitamise nõuet. Levinuim rikkumine oli mobiili sisselülitamine kohe pärast seda, kui lennukirattad maad puudutavad, mitte pärast lennuki peatumist, nagu reeglid nõuavad.