Kokkulepitule vastupidine Siberist ülelennutasu tähendab reisijale kallimat lennupiletit

 (2)
Aasia poole lendamine võib minna kallimaks
Foto: Tanel Meos

Euroopa Komisjoni liige Violeta Bulc vastas Euroopa Parlamendi liikme Urmas Paeti arupärimisele seoses tsiviillennukite ülelendudega üle Venemaa, et Siberist ülelennu tasud tsiviillennukitele mõjutavad otseselt ka reisijaid, kes peavad pileti eest rohkem maksma.

Paeti sõnul ei täida Venemaa 2011. aasta kokkulepet, milles ta kohustus rakendama 2006. aastal kokku lepitud põhimõtteid Siberist ülelennu tasude järkjärguliseks kaotamiseks. "Seetõttu on Euroopa ja Aasia vaheliste lendude kulud kõrgemad, kui nad kokkulepetest kinnipidamise korral olema peaksid," lisas ta.

Bulc ütles vastuses, Euroopa Komisjon on Venemaa ametiasutustelt kõikidel võimalikel juhtudel korduvalt nõudnud kokkulepitud põhimõtete kohaldamist. Sealjuures on silmas peetud eelkõige märkimisväärset majanduslikku kahju, mida ELi lennuettevõtjad kannavad seetõttu, et nad on üle Siberi Kaug-Itta suunduvate lendude puhul endiselt sunnitud maksma vaidlusaluse süsteemi kohaseid tasusid. “Need kulud mõjutavad otseselt reisijaid, kes peavad pileti eest rohkem maksma, ja takistavad ELi lennuettevõtjatel laiendada tegevust teatavate Aasias asuvate sihtkohtade suunas,” lisas Bulc.

Euroopa Parlamendi liige Urmas Paet küsis oma arupärimises Euroopa Komisjonilt, milline on olukord Venemaaga peetavatel kõnelustel tsiviillennukite nn Siberi ülelendude küsimuses ning millised on praegu peamised probleemid ELi tsiviillennundusele tulenevalt Venemaast ülelendude praegustest tingimustest.