Kõige sõbralikum hotelliteenindus on ühes meie naaberriigis. Aga ärge Inglismaal lahkust oodake!

 (2)
Hotelliteenindus
HotelliteenindusFoto: Shutterstock

Rahvusvaheline hotellibroneeringute sait Hotel.info pani Euroopa riigid ritta selle järgi, kui sõbralikud ja abivalmid on sealsed hotellitöötajad. Soome hotelle hinnati kõige kõrgemalt.

Statistika hotellide sõbralikkuse ja abivalmiduse kohta saadi hotellibroneerijate hinnangute järgi, mille nad saavad jätta broneeringulehele peale hotellist lahkumist. See tagab paremini, et hinne pannakse tegeliku kogemuse järgi. Hinnatakse kümne palli süsteemis (0-10) toa olukorda ja puhtust, teenuse hinna vastavust kvaliteedile, samuti sõbralikkust ja personali asjatundlikkust. Tulemused ümardatakse kahe komakohaga.

Võitjaks sõbralikkuse edetabelis tuli Soome, järgnesid Saksamaa ja Austria üsna väikese vahega.

Kõige ebasõbralikumad ja külmemad olid aga Taani (7,70), Venemaa (7,66) ja Suurbritannia (7,62) hotelliteenindajad, selgus tulemustest. Venemaa hinne muutus võrreldes aastataguse ajaga natuke kehvemaks, samal ajal kui Taani ja Suurbritannia jätkasid viimastel kohtadel. Londoni tulemus oli Suurbritannia keskmisest hindest veelgi kehvem, vaid 7,42 punkti.

Euroopa kõige sõbralikuma hotelliteenindusega TOP 20 riiki olid järgmised:

1. Soome 8,38
2. Saksamaa 8,37
3. Austria 8,37
4. Ungari 8,33
5. Poola 8,28
6. Šveits 8,27
7. Slovakkia 8,27
8. Portugal 8,23
9. Rootsi 8,20
10. Horvaatia 8,19
11. Iirimaa 8,18
12. Bulgaaria 8,17
13. Itaalia 8,11
14. Rumeenia 8,11
15. Kreeka 8,10
16. Tšehhi 8,10
17. Prantsusmaa 7,93
18. Hispaania 7,92
19. Türgi 7,87
20. Holland 7,86