Hilinenud või tühistatud lend võib pakkuda võimalust enda mured rahaks muuta


Hilinenud või tühistatud lend võib pakkuda võimalust enda mured rahaks muuta
Foto: Skycop.com

Igal aastal kogevad tuhanded reisijad üle Euroopa Liidu lennuhäireid. Ent kõik reisijad ei tea, et lisaks abile on neil õigus lennufirmalt saada ka kuni 600 eurot lennuhüvitist.

Skycop, tõenäoliselt suurim lennuhüvitiste sissenõudja Baltikumis, on koondanud peamise teabe, mida lennureisija peaks teadma hüvitisest, mida tal on õigus saada hilinenud, tühistatud või ülebroneeritud lennu eest ning annab ülevaate Baltikumi lennufirmadest seoses asjaoludega, mida peaksite teadma, kui nõuate kohalikult lennufirmalt hüvitist häiritud lennu eest.

Kujutage ette olukorda: saabute lennujaama täpselt õigeks ajaks enda lennuks Tallinnast Londonisse. Kuid siis saate teada, et reisijate graafikujärgne pardale lubamine viibib ning teadaandega sedastatakse, et väljalend hilineb neli tundi. Kuulsite teistelt reisijatelt, et viivituse põhjustas lennuki meeskonda kimbutav tööjõupuudus. Kui te lõpuks rampväsinuna Londoni jõudsite otsustasite võtta ühendust lennufirmaga – lootuses saada hüvitist. Pärast paari nädalat näib, et lennufirmaga asjade ajamisel on õnnelik lõpp – firma nõustub hüvitama teid lennujaamast Londoni toimetanud takso kulu, kuid annab samuti teada, et teil ei ole õigust saada mingit muud hüvitist.

Seotud lood:

Loomulikult üritavad lennufirmad hüvitise maksmisest pääseda

„Lennufirmad üritavad mõnikord lõigata kasu reisijate teadmatusest enda õiguste suhtes,“ ütleb Skycopi tegevjuht Lukas Raščiauskas, „kuid tavapärase abi pakkumine lennuhäiret kogenud reisijatele ei mõjuta nende õigust saada hüvitist. Isegi, kui reisija on enda õigustest teadlik ning otsustab hüvitise ise välja nõuda, üritab lennufirma harilikult teda veenda, et tema lennule hüvitis ei kohaldu ning, et häire põhjustasid näiteks erakorralised asjaolud, mis ei ole tihti tõsi. Eespool kirjeldatud olukorra puhul on lennuhüvitisi sissenõudvad ettevõtted need, kes suudavad olukorra lahendada. Skycop on valmis tegelema kõikide selliste juhtumitega algusest lõpuni, kuni kohtuhagi esitamiseni lennufirma vastu. Meie enam kui 10 aastase kogemusega ja põhjaliku väljaõppe saanud meeskond aitab teid selles, et lennuhüvitis makstaks välja nii kiiresti ja lihtsalt kui võimalik,“ ütleb L. Raščiauskas.

Skycop on Baltikumi suurim lennuhüvitiste sissenõudja – nii reisijate esitatud ja menetluses olevate nõuete arvu, väljamakstud hüvitiste arvu kui ka lennufirmadelt saadud ja häiritud lennu reisijatele õiglase hüvitisena väljamakstud üldise rahasumma osas. Ainuüksi sellel aastal võitis Skycop Leedus, Lätis, Poolas ja Hispaanias 400 kohtuasja aidates peaaegu 600 reisijal saada hüvitist. Lisaks aitas Skycop tuhandetel reisijatel saada hüvitist kohtuväliselt.

Kõik juhtumid ei ole ühesugused

Nagu firma poolt osutatud, sõltub lennufirmalt hüvitise kättesaamise kiirus ja sujuvus harilikult juhtumi keerukusest, siseriiklikest regulatsioonidest ning loomulikult lennufirma valmidusest täita enda kohustust ja hüvitis välja maksta. „Iga lennufirma ei ürita kohustusest kõrvale hiilida ja protsessiga venitada,“ ütleb L. Raščiauskas, „meil on ka positiivseid näiteid. Näiteks SmartLynx on lennufirma, millel on kombeks maksta hüvitis välja võimalikult sujuvalt ja kiiresti – võrreldes teiste lennuettevõtjatega. Õigupoolest saab Skycop uhkustada sellega, et on SmartLynx’ilt hüvitiste sissenõudmisel kõige kiirem ja edukam.“

Enda õiguste teadmine võib tuua rahalist kasu

Lennureisijate õigused on tagatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 261/2004, mis kohaldub kõikidele reisijatele, kelle lend on häiritud ning, kelle lend väljus mis tahes lennujaamas EL-is või nende lendu teenindas EL-is registreeritud lennufirma.

Hüvitis hilinenud (lend saabub sihtkohta üle 3 tunni hiljem) või tühistatud (vähem kui 14 päeva enne graafikujärgset väljumist) lennu eest on 250 kuni 600 eurot reisija kohta. Hüvitise täpne ulatus sõltub vahemaast: 250 eurot kuni 1500 km, 400 eurot 1500–3500 km (maksimaalses ulatuses ka siis, kui lend toimub täielikult EL-i piires) ja 600 eurot üle 3500 km vahemaa puhul. Kõikidel nendel juhtudel on reisijal õigus saada hüvitist, kui lend oli häiritud lennufirma süül ning häire vastab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 261/2004 sätestatud tingimustele. Tingimused hõlmavad korralduslikke probleeme, näiteks kui lend ei saabunud sihtkohta õigeaegselt, kuna lennufirma ajas sassi lennumeeskonna töögraafiku, ning lennukite rotatsiooni ja tehnilise korrasolekuga seotud probleeme. Selliseid probleeme võetakse arvesse lennu häire puhul, mis toimus lennuki rikke tõttu, mis ei olnud põhjustatud valmistamisveast.

Kui teie lend hilineb, tühistatakse või üle broneeritakse, võib teil olla õigus saada hüvitist sõltumata sellest kas lennufirma osutus teile lennu häire järgselt tavapärast abi! Nõudke välja kuni 600 eurot lennuhüvitist ning teeme kõik endast oleneva, et teile see välja makstakse!