Reisijuhile kirjutas lugeja, kellel tekkis küsimus sisenemistingimuste osas Hispaaniasse ja kes palus abi õige info leidmisel. Kuna Hispaaniale kuuluvad ka eesti reisijate hulgas ülipopulaarsed Kanaari saared, siis on kasulik meie välja selgitatud info suurema lugejaskonnani tuua — vaatamata sellele, et need reeglid võivad taas iga hetk muutuda. Praeguse seisuga, 5.04. 2022 kell 14.00 need igatahes kehtivad.

“Kas Delfi Reisijuhi toimetus võiks tegeleda teemaga, kuidas on juhtunud, et suur reisikorraldaja Novatours annab valeinfot Hispaaniasse sisenemise tingimuste kohta?” küsis meilt lugeja. “Nende saidil on kirjas, et pärast põdemist ühe vaktsiinidoosi saanud inimesed ei ole võrdsustatud täielikult vaktsineeritud inimestega, vaid peavad lisaks tegema testi enne riiki sisenemist. Ühelgi
Hispaania valitsusasutuse lehel sellist infot ei ole, samuti on Eesti välisministeeriumi lehel kirjas, et üks doos pärast põdemist võrdub täieliku vaktsineerimisega ja sama kinnitas mulle täna hommikul ka Hispaania saatkond Eestis.”

Novatoursi turundus- ja suhtekorraldusjuht Olev Riisberg vastas Reisijuhi päringu peale, et nad kindlasti ei jaga valeinfot, vaid toetuvad alati ametlikule ja avalikule infole. “Me uuendame igapäevaselt oma veebilehel kõikide sihtkohtade kohta käivat infot,” kinnitas Riisberg. “Hoiame kõikidel sihtkohtadel hoolega silma peal, saame infot erinevatest kanalitest ja oleme igapäevaselt ühenduses oma heade koostööpartneritega ning esindajatega nii Eestis kui ka välismaal.“

Kuna vaatamata hoolikalt uue info jälgimisele oli siiski tekkinud segadus, võttis Riisberg antud küsimuse põhjalikumalt uurida ja jõudis järeldusele, et vastuolulist infot võib leiduda ka ametlikel lehtedel. Seepärast ongi praegu reisides väga oluline kõike mitu korda üle kontrollida ja küsida. “Novatours annab alati endast parima, et reisija oleks piirangutega, nõuetega ja keeldudega operatiivselt kursis. Kuid juhul, kui reegleid muudetakse eelhoiatuseta, siis ei saa reisikorraldaja paraku alati tagada nende kehtivust igal ajahetkel. Samuti ei saa me jagada koheselt informatsiooni, mis ei ole kontrollitud ja kinnitatud mitme eri allika poolt,” selgitab Riisberg olukorda.

Mis tekitas segaduse?

Olev Riisberg kinnitas pärast põhjalikku asja uurimist, et segadus Hispaaniasse reisimise tingimuste osas tõesti aset leidnud. “Hispaania riiki sisenemise turvalisusmeetmete puhul täheldasime vastuolulist infot reisijate osas, kes on COVID-19 viiruse läbipõdenud ning saanud lisaks ühe doosi vaktsiini," avaldas Riisberg probleemse nüansi. "Hispaania käsitles alles hiljuti riiki sisenemise puhul täisvaktsineerimisena vaid vähemalt 2-doosilist vaktsineerimist (Jannseni puhul 1/1), isegi kui reisija oli varasemalt COVID-viiruse läbi põdenud. Hiljem info muutus ja erinevatest ametlikest kanalitest hakkas tulema vastukäivat informatsiooni. Näiteks oli maha võetud kahe doosi nõue koroonaviiruse läbipõdenutel, kuid täpsustusi, et COVID-19 läbipõdemine ja üks doos kahedoosilisest vaktsiinist võrdub nüüdsest täisvaktsineerimisega, polnud lisatud. Eelmise nädala seisuga polnud ka Rahvusvahelise Lennutranspordi Ühenduse ehk IATA süsteemis loetletud seesuguseid muudatusi. IATA reeglid on kohustuslikud kõigile lennufirmadele. Seega polnud meil lõpliku kindlust, et info on pädev ja kõigi poolt kinnitatud.”

Seepeale tegi Novatours päringu Hispaania suursaatkonda Eestis ja sai neilt kirjaliku kinnituse, et reisija, kes on saanud peale COVID-19 läbipõdemist ühe doosi vaktsiini, on seal riigis võrdsustatud täisvaktsineerituga. Saatkond lisas, et Hispaania tervishoiuministeerium on ainsaks antud teemal vastutavaks asutuseks Hispaanias.

Sellest infost lähtudes vaatas Novatours veel kord üle välisministeeriumi Reisi Targalt lehe ja Kanaari saarte ametliku turismiameti veebilehe, samuti Hispaania tervishoiuministeeriumi ingliskeelse lehe, mis mõeldud professionaalseks kasutamiseks, kuid paraku ei andnud seegi otsing ühest ja selget vastust. “Koos oma välispartneritega leidsime lõpuks Hispaania tervishoiuministeeriumi hispaaniakeelselt lehelt info, mis kinnitas Hispaania saatkonna infot, kuid väikese lisaklausliga — COVID-19 läbipõdemine ja üks doos kahedoosilisest vaktsiinist on võrdne täisvaktsineerimisega ainult alla 65 aastastele reisijatele ja sertifikaadile peab olema sel juhul kirjutatud peale inglise keeles „fully vaccinated” ehk täielikult vaktsineeritud," kirjeldab Riisberg info otsimise saagat.

Riigid võivad sisenemise reegleid muuta üleöö

Paraku on sihtkohariikidel õigus muuta sisenemise, seahulgas ka vaktsineerimise nõudeid, ette teatamata. "Erinevate riiklike regulatsioonide, muudatuste ja otsuste ja ka muudetud COVID-19 nõuetest tingitud reisija lisakulutuste eest paraku reisikorraldaja vastutada ei saa," selgitab Riisberg. "Hetkel on näha koroonaviirusest tingitud piirangute leevenemist, kuna ka nakatumisoht on järjest väiksem, loodame, et nii jätkub edaspidigi. Kõik meie valikus olevate riikide turismi eest vastutavad ametkonnad, meie välispartnerid ja e ise oleme teinud alates COVID-19 pandeemia algusest alates suuri pingutusi, et otsereisid saaksid toimuda viirusega kohanevas maailmas — ikka turvaliselt ja vastutustundlikult."

Olev Riisberg palub reisifirma kliendil, kellel on reisiga seoses mistahes küsimusi, alati pöörduda lähema informatsiooni saamiseks reisikonsultantide poole. "Samuti oleme klientidele tänulikud igasuguse täpsustava info eest, mis juhib tähelepanu uuenenud infole," lisab Riisberg. "Kehtiva digitaalse COVID tõendiga ehk vaktsiinipassiga reisimisel tuleb samuti järgida iga riigi ja selle alamregiooni lisanõudeid ohutusele, täita dokumendivormid ning olla vajadusel valmis täiendavaks testimiseks. Testitõendi puhul on oluline veenduda sihtriigi ajanõuetest, näiteks kas testi arvestatakse lennu algusest või sihtkohta saabumisest. Klientidel tasub vaadata üle turvanõuded ka külastatava hotelli ametlikult kodulehelt ning täpsustada külastatavate vaatamisvääruste ja ekskursioonide staatust. Soovitame klientidel alati reisikindlustuse soetamist, eriti sellist, mis on täiendatud COVID-kaitsega. Täiendava kaitsega kindlustust saab tellida ka reisikorraldajalt lisateenusena."

Praegusel ajal reisimine toob tihti ootamatuid olukordi ja nagu ka eeltoodud uurimissaagast näha, siis üheseid vastuseid oma reisiga seotud küsimusele on mõnikord väga keeruline leida. Seega paneb Reisijuht samuti kõikidele reisijatele südamele, et vaatamate sellele, et juba tundub, nagu piiranguid enam polekski, siis tegelikult pole see paljude sihtkohtade puhul sugugi nii. Jätkuvalt on enne iga reisi vajalik ette võtta põhjalik uurimine oma sihtkohariiki puudutavate sisenemistingimuste ja võimalike piirangute osas. Kui sa seda ei tee, siis võib enne reisi ja reisi ajal igasugu sekeldusi ette tulle ja kui eriti halvasti läheb, võib reis katkeda juba enne, kui alata jõuab.

Jaga
Kommentaarid