„Lasnamäe elanike ja teiste tallinlaste armastatud Pae park valmis juba 2010. aastal ning aktiivsest kasutusest tingituna on pargiväljakute – laste- ja spordiväljaku, petankiala, korvpalliplatsi ja hiljem lisandunud koerte jalutusväljakute inventar suuresti amortiseerunud. Soovime, et inimesed saaks kaasa rääkida Pae pargi uuendamisel ning selleks viisime läbi ideekorjet, mille käigus lasnamäelasid pakkusid oma nägemusi ja konkreetseid objekte, mis võiks parki lisanduda. Paljud neist saavad ka teostatud uuel aastal toimuva pargi rekonstrueerimise käigus või isegi varem,“ ütles Lasnamäe linnaosavanem Julianna Jurtšenko.

Ideekorje käigus laekus arvukalt ettepanekuid, mis puudutasid linnaloodust. Liigirikkuse säilitamiseks rajatakse Pae järve äärsesse metsa putukahotelle ning muid lahendusi, mis minimaalselt sekkuvad erinevate loomade ja putukate elukeskkonda. Samas, läbi metsa kulgev ja infotahvlitega varustatud rada võimaldab inimestel paremini tutvuda kohaliku linnaloodusega.

Paljud inimesed soovisid spordi- ja mänguväljakute uuendamist. Spordiväljakuid uuendatakse erinevate vanuserühmade ja spordiharrastajate tasemeid arvestades. Uutel sporditrenažööridel saab muuta raskusastet ning harjutamine on sel juhul paljudele jõukohane. Lisaks uuendatakse korvpalliväljakut. Mänguväljakutele mitte ainult ei paigaldata uut inventari, vaid neid ka laiendatakse. Kõigi nende objektide rajamisel ja uuendamisel arvestatakse erineva liikumisvõimekusega inimeste vajadustega.

„Tasub märkida, et Pae pargi uuendamine algas tegelikult juba eelmisel aastal, kui värskenduskuuri läbisid kõik pargi istepingid. Tänavu paigaldatakse parki kaasaegne aastaringselt kasutatav WC, mida lasnamäelased toetasid kaasava eelarve hääletuse raames. Samuti paigaldame kraani joogiveega. Lisaks kavatseme peagi paigaldada kohviautomaati. Täismõõdus kohvik võib parki tulla aasta pärast,“ lisas Jurtšenko.

Laekunud ettepanekute hulgas on olulisel kohal ka turvalisus ning inimesed soovivad parki lisada turvakaameraid, mida paigutatakse rekonstrueerimise käigus. Pargi uuendamise projekteerimistööd on kavas lõpetada juba sel aastal, aktiivsem inventari uuendamine ja teiste uuenduste elluviimine plaanide kohaselt toimub järgmisel aastal.