Uus normaalsus reisimisel tähendabki seda, et ilma kindlustuseta reisimine on muutunud absoluutselt mõeldamatuks, rõhutab Salva reisikindlustuse osakonna juhataja Epp Ulfsak.

„Eestlased armastavad reisida ja õnneks saavad nüüd kõik aru, kui oluline roll on reisikindlustusel, et puhkus õnnestuks. Muidugi on avaldanud hoiakute muutmisele oma tugevat mõju pandeemiline olukord, kuid ka muud kindlustuskaitsed on saanud eestlaste jaoks reisimise lahutamatuks osaks,“ kinnitab Ulfsak.

Vaatame lähemalt, kuidas ja mille alusel kindlustuskaitseid valida, millised on Covid-19 kaitse eripärad, kuidas kaitsta end reisil ulatusliku terviserikke ilmnemise puhul, mismoodi aitab kindlustus maandada reisitõrke riske ning ärme unusta ka pagasikindlustust.

Korralik tervisekindlustus on muretu reisi alustala

Jaanuaris raputas Eesti ühiskonda tunnustatud muusiku raske haigestumine kauges Mehhikos ning sellega kaasnenud ravimaksumus, mis osutus Eesti kindlustusturul läbi aegade rekordiks. Taolises ärevas olukorras, eriti veel kaugel maal, ulatab korralik tervisekindlustus olulise abikäe.

Kõige suuremad väljamaksed reisikindlustuses ongi seotud välisriigis diagnoositud raskete haigustega, mis on tinginud kindlustatu viivitamatu hospitaliseerimise, opereerimise või tagasitoomise Eestisse. Tihti tuleb selliste juhtumite puhul organiseerida ka eritransport koos kindlustatut saatva meditsiinilise personaliga ning ainuüksi selle maksumus võib küündida kuni 100 000 euroni.

Reisisihtkohta ja võimalikke riske arvestades tuleks reisikindlustust valides endale selgeks teha, millised on vajalikud kindlustuskaitsed, et kogu reis kulgeks turvaliselt.

Väga oluline aspekt on piisav tervisekindlustuse kindlustussumma, mis kataks ka kõige kallimad ravikulud. Siin on tähtis hoolikalt läbi mõelda võimalikud riskid, eriti need, mis on seotud sihtkohaga ja enda tervise üldise seisundiga. Seni suurim reisil tekkinud raviarvete kindlustushüvitis Eesti reisijale ulatus pea poole miljoni euroni, kuid tegemist oli erakordselt raske terviserikkega ja ulatusliku meditsiinilise abiga kauges riigis. Ainsana Eestis tegutsevatest kindlustusseltsidest pakub Salva Kindlustus 1 000 000 euro suurust tervisekindlustuse kaitset, millega ei tohiks kuskil maailmas hätta jääda. Selline kindlustusvalik on alati parim, kui reis toimub väljaspool Euroopat.

Kindlasti tuleb konsulteerida ka oma raviarstiga, eriti, kui plaanite minna reisile Euroopast kaugemale või eksootilisse kohta, samuti ka siis, kui planeerite pikemalt kodumaalt eemal olla. Kui reis ei ole meditsiiniliselt vastunäidustatud, võibki sõlmida reisikindlustuslepingu.

Kui kindlustatul ei ole piisavalt vahendeid, et tekkinud tervisekahju korral kulud ise kohapeal katta, väljastab Salva raviasutusele, kus ta viibib, garantiikirja raviarvete tasumise kohta. Sellisel juhul saadetakse raviarved otse kindlustusseltsile.

Klientide abistamisel ja vajadusel raviarvete kontrollimisel kasutame ka oma esmaabi koordinaatori SOS International abi, kus kõrge kvalifikatsiooniga meedikud nõustavad meie kliente nii öötundidel kui puhkepäevadel ja riigipühadel. Vajadusel suhtlevad ka kindlustatu raviasutuse ning arstidega, et leida parimaid lahendusi juhtumi lahendamiseks.

Millega arvestada, et kaarte ei paiskaks segi koroonaviirus?

Covid-19 viiruse omikrontüvi on kasvatanud märgatavalt kahjujuhtumite arvu, mistõttu enamik inimesi, kes planeerivad reisi, on huvitatud Covid-19 viiruse kaitsega reisikindlustusest. Ainult nii võib kaitsta ennast ja oma peret ootamatute ja väga suurte väljaminekute eest.

Salva reisikindlustus katab reisitõrke alusel Covid-19 viirusega seotud juhtumid, ka need, kus kindlustatu saab koroonapositiivse diagnoosi pärast reisitõrke kindlustuskaitse kehtivust Eestis ja seega reisile minna ei saa. Sellisel juhul hüvitab Salva kasutamata reisipaketi maksumuse (lennupiletid, majutuse jm. reisipaketis sisalduvad teenused). Aga ka reisil haigestumise puhul kehtib kindlustuskaitse ning reisi katkemise või karantiinis viibimise kulud on samuti kaetud.

Kuigi Covid-19 viirusesse haigestumise määr on Eestis hetkel endiselt enneolematult kõrge, saab ka viiruse läbipõdenud inimene sõlmida reisi ärajäämise kaitset COVID-19 tõttu, kui tervenemisest on möödas vähemalt 2 kuud. Selleks peaks enne kindlustuslepingu sõlmimist tegema PCR-testi, et veenduda paranemises.

Salva on reisikindlustuse alusel pakkunud Covid-19 kaitset nüüdseks 1,5 aastat ja võib kindlalt öelda, et see on ennast õigustanud. Covid-19 kaitse sisaldub automaatselt nii tervisekindlustuses kui ka reisitõrke kindlustuses (kui reisitõrge on valitud), eraldi juurde maksma selle eest midagi ei pea.

Reisitõrke kindlustus on tähtsam kui kunagi varem

Koroonaviiruse pandeemia ei mõjuta mitte ainult reisi turvalist kulgemist, vaid ka seda, et üldse reisile pääsetakse. Erakordselt nakkav omikrontüvi murrab ka vaktsiinikaitsest läbi ning ootamatu haigestumine enne reisi on praegu üks suurimaid riske. Reisitõrke kaitse reisi planeerimisel on hügieeni faktor: nii nagu ei lähe keegi reisile ilma dokumendi ja reisipiletita, ei lähe enam keegi reisile ka ilma näomaski ja reisitõrke kaitseta.

Reisitõrkekindlustust soovitame teha kohe, kui reis on ostetud või esimene osamakse tasutud, sest reisi ärajäämise kaitse hakkab kehtima 4 päeva pärast lepingu sõlmimist. Sellisel juhul on kindlustuskaitse all ka kogu reisini jäänud periood. Kindlustuse varakult sõlmimine kindlustuslepingut ennast kallimaks ei tee, kuid tagab kindlustuskaitse ootamatuste vastu, mis võivad juhtuda enne reisi algust.

Kindlustushüvitise väljamaksmisest keeldumise otsuseid tulebki kõige sagedamini juhtudel, kus kindlustusleping ei ole õigeaegselt vormistatud ehk reisi ärajäämise kindlustuskaitse ei ole veel käivitunud. Näiteks vormistab klient täna kindlustuslepingu, homme aga haigestub ja reis jääb ära — see ei kvalifitseeru paraku reisitõrke kindlustusjuhtumiks.

Oluline on tähelepanu pöörata ka õige reisitõrke kindlustussumma valimisele, et oleks kaetud kogu reisi maksumus. Selleks tuleks välja arvutada, kui suured on esialgsed reisikulud kokku või kui palju võiks maksma minna ootamatu reisilt naasmine ning seejärel valida reisitõrke kindlustussumma suurema kulu järgi.

Reisitõrke kindlustus on eriti vajalik, kui planeeritakse reisi kogu perega. Sellisel juhul saab kõik pereliikmed kanda ühele kindlustuspoliisile ning kindlasti tuleks kindlustada kõik pereliikmed. Pereliikmeteks võivad olla lapsed, nende vanemad ja vanavanemad, ehk siis mitu põlvkonda. Perereisid on reeglina kallimad, kuid isegi ühe pereliikme haigestumise korral hüvitab kindlustus reisitõrke kindlustuse alusel kogu pere reisi maksumuse.

Ei saa me läbi pagasita

Uue ajastu reisimine meenutab tihti keerulise labürindi läbimist. Kõige vähem soovime end avastada olukorrast, kus oleme jõudnud soojale maale, jalas talvesaapad ja seljas jope, sest pagas on kaduma läinud. Tekib kohene vajadus külastada esimest poodi ja omale esmatarbekaup, hambaharjad, hügieenivahendid ja ujumisriided muretseda. Isegi, kui pagas lihtsalt hilineb ja on lootust homme oma asjad kätte saada, saab puhkuse või ärireisi esimene päev ikka valusa hoobi.

Pagasikindlustus katab pagasi varguse, purunemise või sihtriiki hilinemisega seotud kulud, lisaks hüvitab Salva kindlustus kohvri väärtuse või parandamise kulud, näiteks olukorras, kus kohver jõudis kohale purunenuna.

Pagasikindlustuse summat valides soovitame arvestada pagasi sisu koguväärtusega koos kohvri maksumusega. Kui reisile minemise eesmärgiks on ärikohtumine, soovitame valida kõrgema kattega pagasikindlustuse. Ärikohtumine, pidulik üritus või muu olukord eeldab suuremaid kulutusi esmatarbekaupadele. Salvas on võimalik valida ka kõrgemat esmatarbekaupade hüvitislimiiti, 100-150 eurot päevas tavapärase 60 euro asemel.

Lõpetuseks kolm Salva Kindlustuse kokkuvõtvat soovitust muretu reisi õnnestumiseks: planeeri reis aegsasti, sõlmi reisikindlustus varakult ja veendu, et valisid piisavate katetega lepingu!