Saartel oli metsavendlust võib-olla natukene vähem ruutkilomeetri kohta kui mandril, kuid relvastatud vastupanutegevus seal siiski eksisteeris ja toimetas. Saarel metsavennaks olemine oli raskem kui mandril, sest esiteks oli tegutsemisraadius piiratud ja teiseks olid kohal ka uue korra lisajõud — piirivalvurid. Ometigi on Saaremaal tegutsenud Elmar Ilp, kellest vahel veriseid lugusid jutustatakse, kuid silmas tuleb pidada, et metsavennad pidasid vastu niikaua, kuni neil oli toetajaid. Omadega vastuollu minnes jäi metsavend üksi, aga üksi ei saanud kuidagi ellu jääda.

Statistika järgi langes Eestis 2003 metsavenda, Läänemaal hukkus neist 112, Saaremaal 30 ja Hiiumaal kuus. Need andmed on kindlasti ebatäpsed ja vajavad edasist uurimist, mille juures saavad abiks olla ka kohalikud kaitseliitlased, kes on oma kodukohas toimunuga kursis. Kuigi maa-ameti lehelt ligipääsetavas pärandkultuuri kaardirakenduses on näha üle saja metsavendlusega seotud objekti, puudub paljude kohta igasugune taustainfo. Sellest hoolimata kirjeldan alljärgnevalt mõningaid paiku, mida huvireisil olev lugeja saab külastada.

Ehmja punkrikoht ja mälestuskivi

1945. aasta sügisel rajas suurem (umbes 15–20 meest) Martna valla metsavendade salk endale talvepunkri Kuusemaale Ehmja küla lähedale tihedasse metsa. 20. jaanuaril 1946 arreteeris julgeolek Ehmja külas Edgar Koitsaare talus viis selle grupi meest. Ülekuulamise, ilmselt ka peksmise tulemusel saadi teada punkri asukoht. Järgmisel päeval, 21. jaanuaril piiras 40-meheline operatiivgrupp punkri ümber.

Punkris viibinud viiele mehele tehti ettepanek vabatahtlikult väljuda ja alla anda. Sellest metsavennad keeldusid. Tekkinud lahingus, mis kestis umbes tund aega, hukkusid kõik punkris olnud metsavennad: August Lehtsalu, Herman Madissoo, Aleksander Remmel, Johannes Sipp ja Saksa sõjaväest maha jäänud sakslane Werner Weiser (või Kaiser). Lahingu käigus sai haavata ka neli operatiivgrupi liiget.

Julgeoleku dokumentidest on näha, et metsavendadel oli kasutada üks automaat, kaks poolautomaati, neli vintpüssi, üks nagaan ja laskemoona. Punker koos toidutagavarade ja igapäevaesemetega süüdati põlema, surmasaanud metsavendade surnukehad aga viidi tuvastamiseks Haapsallu. Kuhu nad seejärel maeti, pole teada.

Külas varem koos Lembit Lehtsalu ja Elmo Pärnametsaga arreteeritud Endel Lehtsalu mõisteti tribunali otsusega 26. augustil 1946 Tallinna vanglas nr 1 surma ning otsus viidi täide 23. detsembril 1946.

Punkrikoht on praeguseks läbi uuritud ja sinna on paigaldatud mälestuskivi. Lisaks on punkri ümbruses puude küljes lihtsamad, kuid seda mõjuvamad sildid, mis on paigutatud sinna juba aastate eest ühe eraisiku poolt (kirjaviis muutmata): “Metsavendade punkri asupaik, ehitatud nende oma poolt 1945. aasta suvel. Jäi elutult tühjaks 1946. aasta talvel punaväelaste vastu võideldes haarangu ajal 21. jaanuaril. See asupaik tuleb hoida siinkohal mälestusena alles”, „Lugupeetud mööduja. Kui teie juhtute siit läbi minema, siis võtke müts peast ja hetkeks seisatage nende kuue nooremehe metsavenna mälestuseks, kes langesid siin oma punkri ees haarangus punaväelaste vastu võideldes 1946. aasta talvel 21. jaanuaril. 2006. aastal möödus 60 aastad” ja „Tähelepanu. Metsavendade punkri ümbruskonnas mets olgu 100 meetri raadjuses inimkäte poolt puutumata ürkses looduses. Kus inimene oma saega siia kohta metsa puid mahavõtma ei või tulla. Las see koht siin metsas säilima veel praegu jääda nende noormeeste mälestuseks, kes siin metsas lanngesid”.

Ehmja punkrikoht ja mälestuskivi koordinaadid: 58°54’10.75’ ja 23°47’50.79’’

Puusepa talukoht ja mälestusmärk Sinalepas

Läänemaa metsavendade langemispaigas Puusepa talukohal on rist kirjaga: „1949 5 juunil mõrvati siin kommunistide poolt Jaan Halliksberg, Robert Halliksberg, Vladimir Eine, August Heinaste.“ Julgeoleku aruande kohaselt toimus operatsioon Artur Jaksi salga hävitamiseks.

5. juunil piirati sisse Erika Pildi talu. Kell 1 öösel väljus majast agent Kukk (Robert Jõgisaar) ning tegi haarajatele ülevaate, kes täpselt majas on. Operatsiooni läbiviija kapten Glušanin andis pärast andmete saamist korralduse tegevust alustada.

Majast kutsuti välja Erika Pilt, kellele pakuti võimalust nelja-aastane poeg majast välja tuua. Sissepiiratud metsavendadele tehti ettepanek alistuda. Metsavennad sellega ei nõustunud ning järgnenud tulevahetuse käigus hukkusid Jaan ning Robert Halliksberg, abistajad Vladimir Eine ja August Heine. Erika Pilt vahistati, kuid Artur Jaksil õnnestus Jaan Halliksbergi kattetule all põgeneda.

Piirajate hulgas sai tulevahetuses surmavalt haavata meditsiiniteenistuse leitnanti Marfin. Kergemate vigastustega pääses kaks sõdurit. Lahingus süttinud talumaja põles maani maha.

Puusepa talukoht ja mälestusmärk Sinalepas koordinaadid: 58°49’52.9’’ ja 23°33’58.63’’

Loe artiklit edasi SIIT!

Vaata ka galeriid metsavendade jälgedest Läänemaal ja saartel:

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid