Alates 21. juunist on võimalik Eestisse reisida vaktsineeritud inimestel kõikidest kolmandatest riikidest, kui nendes riikides jääb nakkuskordaja alla 75.

See tähendab, et reisimisvõimalused laienevad 21. juunist alates Euroopa Liidu rohelise nimekirja välistest riikidest, kust saab taas Eestisse tulla ka turismi, spordi, kultuuri jm eesmärgil. Eestisse saab tulla haigusnähtudeta vaktsineeritud inimene, kui vaktsineerimisest on möödas vajalik aeg maksimaalse kaitse saavutamiseks COVID-19 haiguse suhtes.

Samuti tõstis valitsus kolmandate riikide suhtes kehtestatud koroonaviiruse positiivsete testide piirarvu 100 000 elaniku kohta 16-lt 75-le. See tähendab, et EL-i rohelise nimekirja välistest kolmandatest riikidest saab Eestisse tulla ilma eneseisolatsiooni minemata haigustunnusteta inimene juhul, kui saabutakse riigist, mille nakatumisnäitaja 100 000 elaniku kohta on võrdne või väiksem 75st.

Euroliidu sees lubatud nakatumisnäit 150

Kui kolmandate riikide puhul kehtib nakkusnäitaja 75, siis Euroopa Liidu siseselt peab näitaja olema alla 150 inimese 100 000 elaniku kohta. See tähendab, et järgmisel nädalal (21.-27. juuni) kehtib isolatsiooninõue Lätist ja Taanist tulnutele, sest seal on nakatumisnäitaja lubatust kõrgem.

Liikumisvabaduse piirang ei rakendu neile, kes saabuvad riikidest, mille nakatumisnäitaja on alla 150 inimese 100 000 elaniku kohta viimase 14 päeva jooksul: Andorra, Austria, Belgia, Bulgaaria, Hispaania, Holland, Horvaatia, Iirimaa, Island, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Liechtenstein, Luksemburg, Malta, Monaco, Norra, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, San Marino, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Šveits, Tšehhi, Ungari ja Ühendkuningriik.

Avalike ürituste piirangud jäävad veel nädalaks

Ülejärgmisest nädalast ehk alates 28. juunist tõstetakse nii siseruumides kui välitingimustes toimuvate ürituste lubatud osalejate piirarve. Sisetingimustes tohib hajutatuse nõuet ja 50 protsendilist ruumitäitumust järgides üritustest ja tegevustest osa võtta kuni 1000 ja välitingimustes kuni 5000 inimest.

Seega kehtib kuni ülejärgmise nädalani endiselt avalike ürituste puhul piirangud, kus siseruumides võib üritustest osa võtta kuni 600 inimest ning välitingimustes kuni 1000 inimest. Siseruumides on soovituslik endiselt kanda ka maski.

Nii praegu kui ka alates 28. juunist jääb kehtima siseruumides 50-protsendilise ruumitäitumuse ja hajutatuse nõue.