Riikide järjestus pandi paika, arvestades järgnevaid aspekte:

  • Süsinikdioksiidi heitkogused kütuse põletamisel
  • PM2,5 kontsentratsioon linnapiirkondades (PM2.5 tähistab atmosfääri tahkeid osakesi (PM), mille läbimõõt on alla 2,5 mikromeetri, mis on umbes 3% inimese juuste läbimõõdust.)
  • Õhusaastest tingitud surmade arv
  • Joogivee kvaliteet
  • Jäätmete kogus
  • Metsa pindala riigi pindala suhtes
  • Kaitsealade (nii mere- kui maismaa) pindala riigi pindala suhtes

Võttes arvesse just neid tegureid, on Türgi Euroopa kõige saastatum riik üldhinnanguga 6,1/10. Sellele järeldusele jõuti mitme argumendi kogusummaga. Mis puudutab Türgi õhku, siis süsinikdioksiidi reostus on seal 4,33 tonni elaniku kohta aastas ja PM2,5 kontsentratsioon on 41 µg/m3. Sellest tulenevalt on õhusaastega seotud 44 surmajuhtumit 100 000 elaniku kohta aastas. Türgi pindalast vaid 15,2% koosneb metsast ja vaid 0,2% moodustab kaitsealuse maismaa- või mereala. Türgi viskab igal aastal ära 424,625 kg jäätmeid elaniku kohta. Saastatuselt järgnevad Türgile Poola ja Läti.

Kõige vähem reostatud riik on Rootsi, kelle üldskoor on 2,8/10. Süsinikdioksiidi koguseks on seal aastas 3,83 tonni elaniku kohta ja PM2,5 kontsentratsioon on 6 µg/m3. Õhusaastest tingitud surmajuhtumeid on 0,4 100 000 elaniku kohta aastas. Lisaks koosneb riik 68,9% metsaalast ja 15% on kaitse all. Rootsi viskab elaniku kohta ära 446,505 kg jäätmeid. Ehkki see kogus on suurem kui Türgis, läheb Rootsil kõigi muude näitajate osas palju paremini. Rootsile järgnevad Soome ja Prantsusmaa.

Süsinikdioksiidi heitekogustelt asub Eesti selle uuringu põhjal teisel kohal — kohe Luksemburgi järel. Viie puhtaima riigi sekka oleme arvatud aga nii PM2,5 kontsentratsiooni, metsaalade kui ka jäätmete koguse järgi. Eesti skooriks 4,4/10 ning riikide järjestuses on koht kaheksa (puhtaimast saastatuimani).

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid