Euroopa Parlament kiitis teisipäeval heaks Eesti taotluse Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondist (EGF) toetuse saamiseks. Parlamendiliikmed rõhutasid raportis, et COVID-19 pandeemia ja sellele järgnenud ülemaailmne majanduskriis andsid ränga löögi Eesti majandusele, eriti turismitööstusele. Enne kriisi moodustas rahvusvaheline turism 90% Eesti turismituludest, samas kui OECD riikide keskmine oli umbes 25%.

Parlament märkis, et taotlus puudutab kokku 10 080 töötajat — 1715 füüsilisest isikust ettevõtjat, kes on tegevuse lõpetanud ja 8365 Eesti turismisektoris koondatud töötajat. Seega on parlamendiliikmete hinnangul kahetsusväärne, et Eesti eeldab, et kõigist rahastamisnõuetele vastavatest toetusesaajatest soovivad abi saada vaid pooled (5060 inimest).

Kokku toetab Eesti turismisektorit 7,5 miljoni euro ulatuses, millest 4,5 miljonit eurot eraldab Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond ning 3 miljonit tuleb Eesti riigieelarvest.

José Manuel Fernandese (EPP, Portugal) raport, milles parlament toetab raha eraldamist, võeti vastu 659 poolt- ja 30 vastuhäälega. Erapooletuks jäi 7.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid