Alates 1991. aastast Touresti korraldanud Eesti Turismifirmade Liit otsustas pärast konsulteerimist Terviseametiga ning tuginedes Vabariigi Valitsuse korraldusele COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks messi ära jätta, et omalt poolt anda panus viiruse leviku tõkestamiseks.

“Täna on meie kõikide peamiseks ülesandeks aidata kaasa nakkuse leviku pidurdumisele. Peame väga oluliseks kõikide eksponentide ning messil osalejate turvalisust ning seetõttu tegime otsuse tänavuaastane Tourest edasi lükata järgmisesse veebruari, kui olukord on võrreldes tänasega loodetavasti rõõmsam,” ütles Eesti Turismifirmade Liidu peasekretär Mariann Lugus.

Luguse sõnul on Touresti mastaabiga ürituse ettevalmistusaeg pikk ning seetõttu tuli otsus juba praegu ära teha. Tema kinnitusel piiraks pandeemia tõsiselt ettevõtete ja külastajate võimalusi valmistuda ja osaleda üritusel, mis oli plaanitud Lauluväljakule sise- ja välistingimustesse.

„Kuigi COVID-19 vaktsineerimine Eestis on alanud, ei ole me kindlad, et selleks kevadeks on saavutatud piisav üleriigiline katvus,“ selgitas Lugus. „Touresti selle aasta üks teemaviiteid oli #reisivastutustundlikult ning olgugi, et tööd on messi toimumise nimel palju tehtud, soovime ürituse ära jätmisega vastutustundlikkust näidata.“

Järgmine Tourest toimub plaanide kohaselt 11.-13. veebruaril 2022.