Tallinna Suitsupääsupesa lasteaed viis aastatel 2018-2020 läbi Erasmus+ koostööprojekti „Learning is interesting and fun”. Tegu oli koolidevahelise koostööprojektiga, kus peale Eesti osalesid Prantsusmaa, Hispaania, Itaalia, Türgi ja Kreeka partnerkoolid. Kuigi projekt pidi lõppema juba 2020. aastal, siis COVID-19 pandeemia tõttu lükkus see edasi ning viimane kohtumine peeti virtuaalselt 2021. aasta jaanuaris.

2020. aastal oli meil projekti raames planeeritud kaks koolitustegevust, kuid märtsist 2020 suleti meie partnerite asutused ning üks partnerkool jäigi suletuks projekti lõppemiseni. Oktoobriks oli aga selge, et silmast silma koolitusüritust korraldada ei ole võimalik, seega otsustasime, et korraldame kahe ärajäänud koolitustegevuse asemel ühe virtuaalse ürituse. Alustasime planeerimisega juba oktoobris, kuid pandeemia teise laine tõttu kehtestati partnerasutustele uusi piiranguid ning ajutisi kinnipanekuid ning seetõttu oli kõigile partneritele esimene sobiv aeg virtuaalse ürituse korraldamiseks alles jaanuari teises pooles 2021.

Ettevalmistused virtuaalse ürituse läbiviimiseks

Virtuaalse ürituse ettevalmistuseks, läbiviimiseks ja sellel osalemiseks läksid käiku kõik sülearvutid ja tahvelarvutid, mis meil olemas olid ning pidime tahvelarvuteid ka juurde soetama. Koostöö tegi väga keeruliseks asjaolu, et ka meil ei olnud õpetajatel lubatud asutusesiseselt omavaheline füüsiline kontakt ning seetõttu tegime kogu töö veebipõhiselt. Asutuse meeskonna veebikoosolekuteks kasutasime Zoom ning Google Drive keskkonda.

Kuna meil ei olnud võimalik partnerasutusi vahetult külastada, siis leppisime partneritega kokku, et salvestame tegevuste läbiviimised lastega ette ning tutvustasime neid videotena. Kreeka ja Hispaania partnerid tutvustasid videos ka oma lasteaeda ja kooli. Selle käigus saime tuttavaks nende asutustega, õpikeskkonnaga, õpetamise meetoditega, tehnoloogiliste vahendite kasutamisega õppetöös jne.

Virtuaalse ürituse kasutegur ei ole kindlasti väiksem kui füüsilise kohtumise

Virtuaalne koolitusüritus toimus kolmel erineval päeval. Ürituse viisime läbi Zoom keskkonnas, milles projekti koordinaatoril oli tasuline proversioon, mis võimaldas muuhulgas piiranguta ajakasutust. See on siinkohal väga oluline, kuna tasuta versioonis on ajalimiit ühele koosolekule 40 minutit. Lisaks on Zoom keskkonnas võimalik ka üritus salvestada, et vajadusel üritust hiljem järele vaadata.

Virtuaalse koolitusürituse raames toimusid töötoad, mille käigus käsitlesime erinevaid tehnoloogilisi vahendeid, õpperoboteid, interneti keskkondi ja rakendusi nii õppemängude loomiseks kui õppetegevuste planeerimiseks. Lisaks käsitleti temaatiliste töötubade käigus: QR-koodide rakendamist õppetegevustes, tehnoloogia kasutamist õuesõppe läbiviimisel, distantsõppe/veebiõppe rakendamist ning milliseid keskkondi on selleks kasutatud.

Kõik partnerid olid võrdselt huvitatud virtuaalse ürituse korraldamisest ja sellel osalemisest. Partnerid Türgist ja Kreekast osalesid lausa kodudest, sest nende lasteaiad/koolid olid sellel hetkel suletud. Lõppkokkuvõttes saime vajalikud teemad käsitletud ning tegevused tehtud, et projekt edukalt ning tulemuslikult lõpetada. Tagantjärele võin veel öelda, et virtuaalse ürituse kasutegur ei ole kindlasti väiksem kui füüsilise kohtumise, sest igast partnerasutusest osales rohkem inimesi, kui oleks saanud osaleda silmast silma üritusel. Kokku osales viie asutuse ja kolme päeva peale 38 inimest.

Mida tuli muuta ürituse virtuaalruumi üle viimisel?

Ühest küljest tuli muuta väga palju, kuid teisest küljest ei jäänud midagi tegemata ega käsitlemata — kõik lihtsalt eeldas veidi enam eeltööd. Esimese asjana tooks välja, et korraldajal ehk siis meie puhul koordinaatoril peab olema enda jaoks väga hästi selgeks tehtud see keskkond, kus kohtumist läbi viiakse. Peab olema selge, kuidas hosti õigusi ja ekraanijagamist üle anda ning partnereid juhendada vastavalt sellele, kuidas töötoad vahetuvad. See on eelduseks, et kõik toimib sujuvalt. Soovitan ka teistele virtuaalsete ürituste planeerijatele kõik videod laadida üles Drive keskkonda, sest meil tekkisid väikesed viivitused interneti probleemide tõttu ning videod ei avanenud nii kiiresti kui oleks olnud vajalik.

Partneritelt nõudis veidi enam ettevalmistust videote tegemine, et katta need teemad, mis olid esialgu planeeritud kohapealsete ürituste ja tegevustena. Ettevalmistustöödesse kaasati kõikidest asutustest väga palju õpetajaid, et nii asutuste tutvustused kui tegevused lastega saaksid kaetud võimalikult mitmekülgselt. Teisalt, praktiliste töötubade käigus ei olnud siiski võimalik videos tutvustatavaid vahendeid ise proovida ning õppida neid kasutama.

Saame tuttavaks ja õpime kasutama uusi vahendeid koolitusüritusel Prantsusmaal. Foto: Erasmus+

Enne virtuaalsete ürituste toimumist pelgasin enim, et kokkulepitud aeg ikkagi lõpuks ei sobi, tulevad ette järjekordsed ootamatused ning peab hakkama jälle uusi võimalusi otsima. Muretsesin, mis saab siis, kui meie ise peame jääma isolatsiooni ja ei saa osaleda. Viimaks, kuna füüsiline kontakt partneritega puudus ja suhtlemine toimus juba 2019. aasta sügisest vaid meili teel, siis oli hirm, et partnerid ei ole enam südamega asja juures, ei soovi enam pingutada ja selle tõttu kannatab ürituse sisuline pool. Tegelikkuses ei olnud nendeks hirmudeks põhjust, sest kõik toimus plaanipäraselt, vaja läks isegi veidi enam aega kui algselt planeeritud. Samuti sai meile virtuaalürituse toimumise ajaks selgeks, et sellisel üritusel saab osaleda ükskõik kes ja ükskõik kus — oma rühmaruumist, kodust või koosolekuruumist.

Virtuaalne kohtumine kui võimalus

Partnerid olid kõik suurepäraselt oma töötoad ette valmistanud ning lõpuni välja ei olnud näha ei motivatsiooni ega ka töötahte langust. Kõikide partnerite ühine soov oli kõik projekti planeeritud tegevused lõpuni viia ja projekt edukalt lõpetada. Kõige suurem õppimiskoht enda jaoks oli see, et mitte miski ei ole võimatu. Ei ole võimatu korraldada virtuaalselt kõike seda, mida olete planeerinud kohapeal läbi viia. Ei ole võimatu jõuda projekti lõpptulemusteni ilma füüsiliselt kohtumata.

Mina soovitan kindlasti virtuaalne üritus korraldada, kui projekt on juba oma lõppfaasis ning on selge, et ühtegi kontaktkohtumist enam toimuda ei saa. Ärge kindlasti jätke projekti tegevusi lõpetamata ja teemasid käsitlemata, kuna ei ole võimalik partneritega silmast silma kohtuda. Virtuaalne kohtumine ei saa kindlasti asendada kõike kohapeal kogetut, kuid see on võimalus sellises keerulises, isegi võimatus olukorras projektitöö ja koostöö ikkagi võimalikuks teha.

Tallinna Suitsupääsupesa meeskond koolitusüritusel Türgis. Foto: Erasmus+

Erasmuse blogis jagavad Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse õpirändurid oma lugusid laiast maailmast. Selleks, et ise õpirändama minna, leiad rohkem infot leheküljelt www.erasmuspluss.ee.

Jaga
Kommentaarid