Toetus võimaldab hüvitada Venemaa viisa taotlemise kulud, kui reisimine on vajalik piiriäärsetel aladel elavate sugulaste või nende matmispaikade külastamiseks. „Ehkki piiriülene liikumine on täna takistatud, toimub viisade kompenseerimine siiski," selgitas Rahandusministeeriumi regionaalpoliitika talituse juhtaja Kaire Luht. „Eeldatavalt laekub taotlusi tavapärasemast väiksemas mahus, ent seejuures on inimestel võimalik saada toetust ka juba varem välja antud mitmeaastaste viisade jaoks."

Kaire Luht juhib tähelepanu, et taotluste esitamine toimub vastavalt piirkonnale. Kui viisat vajatakse Slantsõ rajooni Zagrive vallas või Kingissepa rajooni Ivangorodi linnas ning Bolšelutski ja Kuzemkino vallas elavate sugulaste või matmispaikade külastamiseks, tuleb taotlejal pöörduda Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu poole, kes on rahandusministeeriumi piirkondlik partner taotluste vastuvõtmisel.

Kui viisat vajatakse Petseri rajooni Petseri linnas ning Krupa, Laura ja Uue-Irboska vallas elavate sugulaste või matmispaikade külastamiseks, tuleb pöörduda Võrumaa Arenduskeskuse poole.

Viisade kompenseerimiseks võivad taotlusi esitada kõik Eesti kodanikud, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht on Eestis. Maksimaalselt on võimalik hüvitist saada 70 eurot aastas ühe taotleja kohta.

Taotlusi viisalõivu kompensatsiooni saajate nimekirja kandmiseks saab esitada kuni 31. oktoobrini 2021, taotlusi tasutud viisalõivu kompenseerimiseks kuni 30. novembrini 2021.