Reisijal peab laevale minnes olema 72 tunni sees tehtud negatiivse koroonatesti sertifikaat või arstitõend, mis kinnitab haiguse läbipõdemisest. Reisijatel palutakse esitada oma sertifikaat või tõend lähtesadama terminalis, Soome saabumisel piirikontrollis või laeva saabumise terminalis olevatele tervishoiu ametnikele.

Tõendit ei nõuta kruiisireisijatelt, kes reisi sihtkohas maale ei lähe.

Erandina ei nõuta sertifikaadi või tõendi esitamist järgnevatelt isikutelt: alla 12-aastased lapsed, kaubaveo juhid töökohustuste täitmisel, töökohustustelt naasevad meremehed ja elutähtsat varustuskindlust tagavad isikud, kellelt testimise nõue muudaks nende tööülesannete täitmise praktiliselt võimatuks.

Negatiivne testitulemus ei muuda hetkel kehtivaid reisipiiranguid ja maale tuleku eeldusi. Ahvenamaal lahendavad piirkondlikud ametiasutused liiklemisega seonduvad küsimused eraldi.

Soome Tervise- ja sotsiaalamet (THL) on 17. veebruaril 2021 välja andnud juhised kõigile Soomes tegutsevatele transpordiettevõtetele ja laevafirmadele meetmete kohta, millega tõrjutakse koroonaviiruse eri tüvede levimist Soomes.

Reisijate turvalisuse tagamine on laevafirmadele esmatähtis prioriteet. Viiruse levimise takistamiseks ja reisijate turvalisuse tagamiseks on kasutusele võetud laialdased erimeetmed nagu tõhustatud puhastus ja desinfitseerimine, distantsi hoidmine terminalides ja laevadel. Reisijatel soovitatakse laeval kanda maski kohtades, kus piisava distantsi hoidmine ei ole võimalik.