Ukraina idaosas jätkuv konflikt on alates 2014. aastast jätnud paljud inimesed haavatavasse olukorda ning seisma silmitsi igapäevaste väljakutsetega, paljud neist on ka sisepõgeniku staatuses. Eriti keeruline on olukord leibkondades, kus on puuetega või vähenenud töövõimega liikmeid.

Esimest korda korraldas Eesti Pagulasabi, Garage48 ja Unity for the Future naistele suunatud ettevõtlusprogrammi 2019. aastal, mil toetati 83 naist Donetski, Luhanski ja Zaporižžia oblastites. Koolituste ja toetuste tulemusel asutati toona viis jätkusuutlikku väikeettevõtet. Nende naiste perede sissetulek tõusis keskmiselt 68%, mis oli otseselt tingitud programmis osalemisest.

Nii näiteks tuldi kolm aastat tagasi Donetski oblastis välja sotsiaalse projektiga, kus parandatakse, kaunistatakse ja kohandatakse kasutatud riided. Nõudlus teenuse järele oli ja on suur, lisaks luuakse projektiga uusi töökohti piirkonda, kus tööd leida on keeruline. Zaporižžia oblasti väikelinnas baseeruv naiskond Ujut toimetab projekti tulemusel aga kahes tegevussuunas. Esimese raames toodetakse kvaliteetset kodutekstiili, näiteks pleede, mida müüakse pigem jõukamale klientuurile. Teise suunaga valmistatakse vähihaigetele inimestele looduslikest materjalidest mugavaid ja sooje tooteid. Rindeäärses asulas Marinkas asutasid naised aga teenindusmaja, kuna seal polnud ei poode ega ühtegi iluteenust pakkuvat ettevõtet. Nüüd pakutakse tänu ettevõtlikele naistele külaelanikele iluteenuseid, samuti kodutekstiili. Projektis rõhutakse kehapositiivsusele, näiteks valmistavad naised pitsilisi ja õrnast materjalist pidžaamasid kogukamatele naistele.

Ettevõtlikud naised alustasid sotsiaalse projektiga, mille käigus parandatakse ja kaunistatakse kasutatud riideid. Foto: MTÜ Eesti Pagulasabi

Sel aastal toimub naiste ettevõtlusprogramm 24.-25. aprillil ja 11.-23. mail ning veelgi suuremas mahus kui paar aastat tagasi. Kahes osas toimuva virtuaalse koolitusprogrammi, ettevõtlustoetuste ja 6-kuulise mentorlusprogrammi kaudu toetatakse kuni 300 naist, kelle seast valitakse programmi käigus välja 60 kolmeliikmelist tiimi, kes saavad osa võtta koolitustest. Programmi lõpuks toetatakse rahaliselt 20 parimat tiimi. Osaleda saavad Donetski, Luhanski, Zaporizhzhia, Kharkivi ja Dnipropetrovski oblastite naised. Äriideedele piiranguid seatud pole ning osaleda saavad ideed kõikidest valdkondadest.

Projekti toetab Eesti välisministeerium arengukoostöö vahenditest.

Eesti Pagulasabi on Ida-Ukrainas tegutsenud alates 2014. aasta lõpust ning pakkunud relvakonflikti tõttu kannatanud inimestele mitmekülgset toetust ja humanitaarabi. Enam kui kuue aasta jooksul on rindelähedastesse asulatesse viidud toiduabi ning hügieenitarvikuid, toetatud kooli alustavaid vähekindlustatud lapsi koolitarvetega, toimetatud Ida-Ukraina haiglatesse vajalikku tehnikat ja töövahendeid, korraldatud lastelaagreid ja lähetatud vabatahtlikke. Aastatel 2016-2018 viis Eesti Pagulasabi esimest korda ellu ettevõtlusprogrammi, millest said mikroettevõtete loomiseks kasu enam kui kakssada konflikti tõttu kannatanud inimest.

Naiskond valmistab pleede ning vähihaigetele loodussõbralikest materjalidest tooteid. Foto: MTÜ Eesti Pagulasabi

Artikkel sündis koostöös Eesti Pagulasabiga (ERC - Estonian Refugee Council). Pagulasabi aitab pagulastel ja rändetaustaga inimestel Eestis paremini kohaneda, lisaks pakub humanitaarabi Gruusias, Ukrainas, Jordaanias ja Liibanonis. Tallinnas tegutseb ERC sotsiaalne ettevõte Siin & Sääl, kus rändetaustaga inimesed pakuvad toitlustust, korraldavad keeleõpet ja töötube ning müüvad oma tooteid läbi e-poe. Jälgi Eesti Pagulasabi tegemisi ka Facebookis.

Jaga
Kommentaarid