SPA Tours opereerib kolme spaahotelli - Viimsi SPA, Grand Rose SPA ja Meresuu SPA. Ettevõtte tegevjuhi Hardi Kerde sõnul on nüüd taas avatud kõik lubatud teenused ja oodatakse kliendivoogude taastumist tasemele, mis võimaldaks katta lisaks palgafondile ka muud püsikulud. 50% täituvuse nõude ja teiste teistes piirangute kohta Kerdel etteheiteid pole: "Usun, et valdav osa piiranguid on põhjendatud ja jälgime nende täitmist suure hoolsusega. Hetkeolukorras on teatud piirangud vajalikud juba selleks, et need annavad turvatunde nii meie külastajatele kui ka töötajatele."

See, et ettevõtted vahepeal kinni tuli panna, oli SPA Toursile suureks probleemiks. "Ettevõtja käibe languse osaline hüvitamine palgafondi osas sobib summalt ehk väikesele majutusettevõttele, kuid mitte SPA Toursile, kes opereerib kolme spaahotelli," selgitab Kerde. "Kuna oleme suure töötajate arvu ja palgafondiga ettevõte, siis toetused jäävad 180 000 eurose ülempiiri tõttu meie jaoks väheseks. Piirangute pidev muutmine on väga kurnavaks nii tööandjale kui ka töötajatele."

Kõigele vaatamata usub Kerde, et SPA Tours suudab raskest olukorrast välja tulla: "SPA Tours OÜ on hästi kapiltaliseeritud ja koos riigipoolsete toetusmeetmetega suudame ellu jääda ja tegevust jätkata. Turismi elavnemine ja käivete taastumine sõltub vaktsineerimise kiirusest ja edukusest."