Piiriäärsed ülikoolid on tavaliselt kakskeelsed, väga tihti ka kolmkeelsed. Sellest tekkis Tartu Ülikooli Narva Kolledžil idee uurida erinevate piiriäärsete ülikoolide kogemusi mitmekeelsuse valdkonnas. Tihti arvatakse, et meie mured on unikaalsed, kuid maailmas ringi vaadates selgub, et on ka teisi piirkondi, mis maadlevad sarnaste probleemidega. Erasmus+ strateegilise koostöö projekt aitab partnerülikoolidel ellu viia ühiseid tegevusi ja eesmärke, mida omavahenditest ei oleks võimalik finantseerida.

Projektiga „Multilingual Higher Education: Cooperation for Innovation and Exchange of Good Practices” vahetasid ülikoolid kogemusi mitmekeelse õppe teemal piiriäärsetes kogukondades. Vähemusrahvaste keeleidentiteedi toetamisega on võimalik ka keelelist mitmekesisust toetada. Vastasel juhul neelavad suured rahvad ja üldlevinud keeled väikesed lihtsalt alla.

Partnerite valikul oli oluliseks kriteeriumiks nende sarnane olukord Narva Kolledžiga — mitmekeelsus ja piiriäärsus. Edukaks projektiks on oluline tunda oma partnerit ja veenduda, et eesmärkidest saadakse ühtemoodi aru.

Vaata lähemalt, kuidas Kristjan Klauks räägib Tartu Ülikooli Narva Kolledži kogemusest:

Erasmuse blogis jagavad Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse õpirändurid oma lugusid laiast maailmast. Selleks, et ise õpirändama minna, leiad rohkem infot leheküljelt www.archimedes.ee.

Jaga
Kommentaarid