Õpirände projektiga tegeles väiksem ring õpetajaid, kes mõtlesid välja idee, kuid arvamust küsiti kõigilt, et teada saada, mis on kõige suuremad probleemid. Sellest tekkisid omakorda õpirände koolipoolsed ülesanded. Õpirändes on võimalik kas koolitused või töövarjutamine ning Paide kooli õpetajad soovisid kindlasti minna töövarjudeks kuhugi kooli.

Partnerid leiti põhjalikku eeltööd tehes ning esmatähtis oli leida riigid, kus on kaasav haridus üldse hästi korraldatud. Enne õpirännet tehti ka kultuuriline ning keeleline ettevalmistus — talv läbi tehti saksa keele kursust algajatele. Kultuuriliselt tuleb aga samuti teada, mis kombed on riigis, kuhu minnakse, antud juhul Saksamaal.

Peale erialaste teadmiste paranemist tunnevad õpetajad, et projekt mõjus hästi ka kollektiivile ja koostegemisele. Nüüd ei ole tegu vaid heade kolleegidega, aga ka mõttekaaslaste ja sõpruskonnaga. Projekt mõjus hästi nii koostegemisele kui teadmistele ning suhtumisele õpiraskustega õpilastesse. Erasmus+ annab kordumatu õppimiskogemuse, avardab isiklikku maailma uute teadmiste ja kogemustega ning on tohutu motivatsioonilaks!

Vaata lähemalt videost, kuidas Ellen Rosimannus räägib oma kooli kogemustest:

Erasmuse blogis jagavad Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse õpirändurid oma lugusid laiast maailmast. Selleks, et ise õpirändama minna, leiad rohkem infot leheküljelt www.archimedes.ee.

Jaga
Kommentaarid