Paljud sigadused ja pahateod jäävadki ilmselt saladuseks. Kuid need, mis tulid välja rahvusvahelisest küsitlusest, annavad pildi sellest, mida reisijad end vabaks lastes puhkusel veel teevad peale ilusate hetkede, millest hiljem teistele räägitakse. Allolevaid kangelastegusid teistele ei räägita, anonüümses küsitluses õnnestus aga üht-teist teada saada. Küsitleti Põhja-Ameerika, Euroopa ja Aasia reisijaid.

Hotellist lahkudes rätiku näppamine


See pisike pahategu - rätiku näppamine (koos šampooni ja seebiga) on ameeriklaste kõige suurem reisisaladus — koguni 69% tunnistas, et oli seda teinud. Järgnesid kanadalased (63%), hiinlased (61%) ja britid (45%). Sakslased (20%) näppasid kõige vähem numbritubade vannitubadest midagi kaasa.

Basseini või merre pissimine


Kaks kolmandiku ameeriklastest (64%) olid seda teinud. Samuti 58% kanadalastest, 46% brittidest ja 44% sakslastest olid käinud end vette kergendamas. Hiinlased aga reostasid veekogusid kõige vähem (41%).

Partneri petmine reisil


Tundub, et valdav enamik reisijatest on siiski sündsad ja truud oma elukaaslastele, kui reisile lähevad. Küsitluses tunnistas partneri petmise reisil üles vaid 10% sakslastest, 5% hiinlastest, 4% brittidest, 3% ameeriklastest ja 2% kanadalastest.

Kaupade tollist salaja läbinihverdamine


Ameeriklased näppavad küll hotellidest kõige rohkem, kuid hiinlased patustavad teistest enam piiril. 32% hiinlastest on midagi tollist salaja, deklareerimata läbi vedanud, 23% kanadalastest ja 22% ameeriklastest ning vaid 19% brittidest on seda teinud.

Töö ajal puhkuseplaanide tegemine


Selgub, et hiinlased tegelevad kõige enam töö juures puhkuse planeerimisega (70%). Teisel kohal on ameeriklased (67%). Järgnevad kanadalased (64%), britid (40%) ja sakslased (38%). Tööandjad peaksid nüüd siis teadma, et väga suur osa töötajaid tegelevad töö ajal ka puhkuseasjadega.

Haige mängimine, et puhkust pikendada


On veel üks levinud petunipp, mis küsitluse järgi on üsna laialt levinud — rohkem kui partnerit petetakse tööandjat, kui valetatakse end haige olevat, et rohkem puhata. 24% ameeriklastest on töö juurde helistanud ja teeselnud haiget, et mitte kohale ilmuda. Niimoodi on puhkust pikendanud 16% hiinlastest ja sakslastest, järgnevad britid 15 protsendiga. Kõige ausamad on sakslased (10%) ja kasutavad pigem vaid ettenähtud puhkusepäevi.

Arve maksmata jätmine


Veel üks pahe on turistide seas levinud, kuid õnneks mitte massiliselt — restoraniarvete maksmata jätmine. Seda on teinud 13% ameeriklastest, 9% kanadalastest, 8% brittidest 7% sakslastest ja 6% hiinlastest.

Tooli hõivamine rannas või mujal asja istmele jätmisega


Kuna tegemist tundub olevat pealtnäha täiesti mittekriminaalse tegevusega (ja ega selle eest ei karistatagi, küsimus on viisakuses), on istekoha hõivamine mõne asja sellele varakult jätmisega üsna levinud. Kanadalased (64%) juhivad, järgnevad ameeriklased (59%), hiinlased (40%), britid ja sakslased (33%).

Allikas: Travelzoo