Endine Patarei vangla on Läänemere piirkonna üks silmapaistvamaid arhitektuuripärle — terviklikult säilinud XIX sajandi esimese poole militaarrajatis. Alguses toimis ta merekindlusena, kuid juba XIX sajandi keskpaigas tehti kompleks ümber kasarmuks, millena ta teenis kuni Vene Impeeriumi lagunemise ja Eesti Vabariigi sünnini.

Arvestades sellega, et hoone on jäänud eestimaalaste teadvusse valdavalt kui Nõukogude Liidu kommunistliku režiimi terroripaik, otsustas Eesti riik rajada hoone idatiiba lähitulevikus Rahvusvahelise Kommunismiohvrite Muuseumi. Selle arendamist juhib Eesti Mälu Instituut.

Alates 2019. aastast kuni hoone renoveerimise alguseni toimib soojematel kuudel Patareis eheda vanglasisemusega näituseala „Kommunism on vangla”, mis tutvustab kõnekalt kommunistliku ideoloogia olemust ja selle rakendajate kuritegusid erinevates maades, kommunismi ja natsismi ohvrite lugusid ning Patarei sündmusrohket ajalugu alates selle rajamisest merekindlusena XIX sajandil. Näituseala saab külastada 2020. aastal 22. maist kuni oktoobri alguseni nii iseseisvalt kui ka giidi juhendamisel. Kogu info külastamise kohta on kättesaadav Patarei kodulehel — SIIN.

Ligikaudu 1200 m2 näituseala hõlmab Patarei idahoovi, idatiiva jalutusbokse, koridore, üksik- ja massikambreid, mahalaskmisruumi ja vangla tehnilisi ruume. Erilise õhkkonna loomiseks on kasutatud heliinstallatsioone.

Nõukogude esimese okupatsiooni (1940-1941) ajal käis Patareist läbi tuhandeid inimesi, keda represseeriti ideoloogilistel põhjustel. Suur osa neist hukkus hiljem kaugel Siberis. Saksa okupatsiooni ajal (1941-1944) ja teise Nõukogude okupatsiooni (1944-1991) ajal lisandus Patarei ohvrite nimekirja veel tuhandeid süütuid. Näiteks 1945. aastal peeti Patareis kinni üle 4000 poliitvangi. Seega võtab Patarei harukordselt kokku kolme okupatsiooni aegseid üleelamisi ja katsumusi.

Patarei kui vangla ajalugu on aga pikem — see sai alguse 1920. aastal, kui Eesti Vabariik rajas sinna Keskvangla, ja lõppes alles pärast 2002. aastat, kui sealt viidi järk-järgult minema kõik kinnipeetavad.

Meie regiooni keerulise ajaloo kandjana on Patarei osa inimkonna loost ning kommunistliku võimusüsteemi ja mentaliteedi tegeliku pale veenev avalikustaja. Patareis saab õppida, kogeda, mälestada, mõtiskleda.

NB! Praegu teadaoleva info kohaselt tuleb muuseumi siseruumides endiselt järgida 2+2 reeglit. Samuti pole riskirühmadel soovitav gruppides viibida.

Detsembris 2019 kinnitas Riigi Kinnisvara AS hoone müümise enampakkumise tulemusel ettevõtja Urmas Sõõrumaale kuuluvale firmale. Muuseumiks vajalikud ruumid on müügitingimustes reserveeritud. Praegu haldab Eesti Mälu Instituut Patareis muuseumi eelkäijaks olevat näituseala üürilepingu alusel.