Põrgupõhja punker oli Relvastatud Vastupanu Liidu (RVL) staabi punker. Punker asus Raplamaal Konuvere ja Vana-Vigala lähedal metsas. NKVD ründas RVL-i punkrit 31. detsembril 1947. Lahingus sai surma kaks metsavenda ja umbes 50 NKVD sõdurit. Staap taandus lahinguga.

Relvastatud Vastupanu Liit loodi 1946. aastal eesmärgiga koondada inimesi, kes oleksid valmis Nõukogude võimu vastu astuma ning Eesti Vabariiki taastama. RVL-i kuulus mehi nii Märjamaa vallast kui hiljem ka teistest piirkondadest. Eesti NSV Siseasjade Rahvakomissariaadi andmetel oli organisatsioonis 350 liiget, arvatakse ka, et liikmeid võis olla kuni 500.

Põrgupõhja punker, Vigala üks tuntumaid objekte, on nii turismiobjekt, kokkusaamiskoht kui ka sportliku sõjaretke alguspunkt. 2007. aastal avati staabipunkri asukohas mälestuskivi langenud metsavendadele. 2015. aastal avati punkri täismõõdus rekonstruktsioon.

Vaata videot:

Kui sind huvitavad RMK matkarajad, RMK lõkkekohad ja RMK matkateed, siis jälgi Youtube-i kanalit Easy Outdoors.