Suurbritannia töötab praegu välja strateegiat, kuidas isoleerida hotellidesse ja võimalusel suurematesse kontorihoonetesse kodutuid ja vähekindlustatud isikud, keda on praeguse arvstuse järgi kokku umbes 45000.

Londoni ülikooli uuringule tuginev strateegia väidab, et selline plaan on kokkuvõttes odavaim ja tõhusaim viis maandada viiruse levikut kodutute ja sotsiaalselt vähem kindlustatud inimeste seas. Respiratoorsetesse haigustesse haigestumise risk on kodututel kolm korda kõrgem kui kodu omavatel inimestel. Seega on kodutud potentsiaalsed riskiallikad viiruse kiiremaks levikuks.

Mõned varjupaigad on Inglismaal juba kinni pandud, sest puudus piisav testimisvõimekus ning võimalus inimesi üksteisest isoleerida. Kodutute probleemiga tegelemiseks kutsuti kokku kriisikomisjon ja eraldati 236 miljonit naela. Praeguseks on varjupaiga leidnud vähemalt 6000 inimest ja käimas on kokkulepete sõlmimine majutusasutustega. Paljud hotelliketid ja hotellid on juba oma abikäe ulatanud — näiteks Intercontinental Hotels Group broneeris kodututele kolmeks kuuks 300 tuba. IHG grupp omab selliseid tuntud hotellikette nagu Holiday Inn, Holiday Inn Express ja Crowne Plaza.

Londoni Linnapea Sadiq Khani sõnul ei paku hotellid ruume päris tasuta, kuid seda tehakse märkimisväärse soodushinnaga.

Sarnast poliitikat aetakse ka Kanadas Calgarys, kus kohalik omavalitsus on viiruse leviku tõkestamiseks valmis eraldama kodutute majutamiseks abivahendeid ja katma hotellipidajatele kulud.

Ameerika Ühendriikides Californias on The Associated Press’i koostatud raporti järgi 108 000 kodutut. Kui keegi ei sekku, prognoositakse lähima kahe kuu jooksul 60000 kodutu haigestumist.

Kohalikele omavalitsustele on eraldatud 200 millionit dollarit, et majutada kodutuid treileritesse ja luua juurde varjupaiku. Juba haigestunud kodutud plaanitakse majutada hotellidesse ja motellidesse. Sarnast teed plaanib minna ka 75000 kodutuga New York.

Allikad: The Guardian, LA Times, Bowery.org