World Happiness Report on põhjalik raport, milles on reastatud 156 riiki kodanike heaolu järgi paremusjärjestikku. Juba kolmandat aastat järjest juhib nimekirja Soome. Teisele kohale jäi Taani, kellele järgnesid Šveits, Island ja Norra. Riikide järjestamisel võeti arvesse mitmeid erinevaid tegureid. Sinna alla kuulusid näiteks sissetulek ühe elaniku kohta, sotsiaalne heaolu, tervisehoid ja eeldatav eluiga.

Põhjamaad saavad nimekirjas tavaliselt kõrgemaid kohti, kuna enamasti on nendes riikides hästi toimiv demokraatia, vähe korruptsiooni ja usaldusväärne hoolekandesüsteem.

Nimekirja koostajate sõnul on õnnelik sotsiaalne keskkond selline, kus igal inimesel on ühtekuuluvustunne ning nad saavad ennast ümbritsevaid inimesi ja valitsust usaldada. Lisaks on nendes riikides inimestel rasketel aegadel kergem toime tulla

Soome peaminister Sanna Marin on öelnud, et riigi tunnustamine pandeemia ajal on nende jaoks väga tähtis. Ta usub, et soomlaste südikus aitab ehitada riiki, mis on igale lapsele kasvamiseks võimalikult hea ja turvaline keskkond.

Eesti tuli edetabelis 51 kohale ning meid edestasid ka sellised riigid nagu Kasahstan ja Rumeenia.

Hea lugeja — anna meile kommentaarides teada, kas sinu arvates on selline hinnang õiglane ja kui rahuolevana tunned sina end Eestis elades? Mida saame paremini teha, et end kodumaal paremini tunda?