Kogu lugu sai alguse Austria lennufirma Niki lennuki pardal juhtunud õnnetusest. Nimelt sai üks 6-aastane tüdruk teise astme põletushaavad, kuna tema isa kuum kohv kukkus tüdrukule peale. Õnnetuse põhjus on senini teadmata.

Juhtum jõudis Austria ülemkohtusse, mis palus Euroopa Kohtul selgitada, kuidas tuleks sellisel juhul tõlgendada mõistet "õnnetus". Euroopa Kohus määratles, et mõiste "õnnetus" hõlmab kõiki õhusõiduki pardal aset leidvaid olukordi, kus reisijate teenindamisel kasutatud ese põhjustab reisijatele kehalisi vigastusi ja pole tarvis edasi uurida, kas need olukorrad põhjustas mõni õhuveole iseloomulik risk. See tähendab, et lennufirma on vastutav kõikide tagajärgede eest, mis on seotud kuumade jookide serveerimisega. Seda ka siis, kui õnnetuse põhjustajaks on reisija ise.

Nii mõnedki lennufirmad on nüüdseks otsustanud, et kuumi jooke ei serveerita turbulentsi ajal ega siis, kui turvavöö tuli põleb. Näiteks enamikes Kagu-Aasia lennufirmades on sellist käitumist rakendatud juba seepärast, et paljudel nende marsruutidel on enamasti keerulised ilmastikuolud.

Kuna turbulents on lennunduses üpriski tavaline nähtus ja õnnetusi võib ette tulla ootamatult, tekitab kuumade jookide serveerimine lennufirmadele rahalist kahju. Niisiis võivad mõned lennufirmad loobuda kuumade jookide serveerimisest, et vältida nendega seotud õnnetusi ja hüvitiste maksmist.

Allikas: forbes.com