Selleks, et kõik need ametid vähemal või rohkemal moel välja kukuksid, on vaja teatud oskusi ja isikuomadusi. Hea asi on see, et isegi kui kõiki neid veel enda omadeks pidada ei saa, siis tihti arenevad nad välja just maailma peal ripakil olles.

Üksikud soolorändurid koostasid listi, mis nende arvates ühe reisija ampluaasse kuuluma peaksid või mis nende elu tee peal oluliselt lihtsamaks on teinud.

· Avatus: avatus mõista, avatus õppida ja kogeda uusi asju, avatus kohtuda uute inimestega, avatus anda tagasi

· Võime võtta asju huumoriga ka siis, kui kõik ei lähe plaanipäraselt

· Oskus olla iseseisev ja tunda ennast iseenda seltskonnas hästi

· Julgus ja pealehakkamine (ja ka julguse “näitlemine”, kui juhuslikult näiteks üksinda pimedale tänavale satud)

· Oskus adekvaatselt olukordi hinnata ning ratsionaalselt tegutseda

· Võime olukordi ja probleemseid situatsioone lahendada

Leidlikkus: kui tuul on tugev ja vihma tibutab, aga priimusel on toit vaja valmis teha, siis aitab vihmakeep. Foto: erakogu

· Oskus olla kannatlik ning külma närviga

· Uudishimu (miks sa muidu rändad?)

· Oskus olukordade (ja iseenda äparduste) üle naerda

· Oskus anda iseendale andeks, kui midagi võssa läheb

· Usaldus enda sisetunde vastu

· Paindlikkus — lasta asjadel minna, olla spontaanne

· Suhtlusoskus — võime luua kohalikega kontakt, mis võimaldab sihtriigi eluolu süvitsi tundma õppida

· Kaardilugemisoskus

· Võime end vajadusel distsiplineerida

· Lahkus, sõbralikkus ja abivalmidus — alus uute sõprade leidmiseks ning vajadusel abi saamiseks

· Huvi ja teadmised taustauuringute tegemiseks

· Võime uute elutingimuste ja eluoluga kiiresti kohaneda

· Leidlikkus — tee peal ei ole kõiki mugavusi, kõiki vahendeid asjade parandamiseks, kõiki söögitegemiseks tarvilikke nõusid jne.

· Lugupidamine kohaliku kultuuri ja inimeste vastu

· Ohtutunnetus ja valmisolek vajadusel kiiresti reageerida

Mitmele omadusele saad sina “jah-see-ma-juba-olen” linnukese taha teha? Ja mida pead vajalikuks veel (tee peal) arendada?

Võime sulanduda ja elutingimustega kohaneda muudab reisi alati nauditavaks. Foto: erakogu

Lugesid just Hulkurplika päevikute 52. osa.

Madle Timm on 25-aastane Eesti tüdruk, kes pärast mitmeid lühemaid rännakuid planeedi eri otstesse sai aru, et reisijumal (või kurat) on halastamatu ning tema küüsist on raske lahti rabeleda. Nii otsustas ta seljakoti pikemalt selga kleepida ja mööda ilma hulkuma minna.

Hoia silma peal ka hulkurplika tegemistel