Sisuliselt tähendab hotellide tärnisüsteem miinimumnõudeid, millele iga kategooria hotell peab vastama. Nõuetes on sätestatud teenused ja muud võimalused, mis hotellis peavad olema, näiteks bassein, värsked ajalehed, tugitool jne. Oluline on, et tärnid ei tähista subjektiivset muljet või arvamust, nagu TripAdvisoris või teistes reisijuhtides. Tärninõuetega antakse objektiivne ülevaade hotellist, nt toasuurusest, ventilatsioonist, madratsipaksusest ja muust konkreetselt mõõdetavast. Mida rohkem tärne, seda suurem arv teenuseid ja mugavusi!

Näiteks, ühetärnihotell on lihtne hotell, millele näiteks Eestis on kehtestatud 44 miinimumnõuet. Hotellis peavad olema elementaarsed majutustingimused ning tagatud toitlustus. Ette on kirjutatud näiteks voodi miinimummõõtmed ning tänapäevase teki ja padja olemasolu, kuid mingeid lisateenuseid ei nõuta.

Kahetärnihotell on standardklassi hotell, mis peab vastama 53 miinimumnõudele. Lisaks elementaarsele pakutakse hommikusööki Rootsi laus ja kliendil on võimalik sooritada kaardimakseid. Hotellis peavad olema saadaval hügieenitarbed (nt hambahari, hambapasta), aga need ei pea olema toas ega külastajale tasuta. Hotellis peab olema internetiühendus.

Kolmetärni- ehk keskklassi hotellis on 83 miinimumnõude seas näiteks võimalus tellida pesupesemise, -triikimise ja pagasiteenust ning numbritoas peavad olema saadaval joogid. Toas peab olema laud, kirjutuslaud või -pind koos vähemalt 0,5 m2 suuruse vaba tööruumi ja piisava valgustusega. Kolmetärnihotellist eeldatakse, et internetiühendus on olemas ka toas.

Neljatärnihotellid kuuluvad juba äriklassi, kus 104 miinimumnõude seast leiab vähemalt 16 h ööpäevas töötava vastuvõtulaua ning istumiskohtadega vestibüüli, kus on võimalik tellida jooke. Neljatärnihotelli puhul on kohustuslik pagasiteenindus ning turvaline pagasi hoiuruum saabuvatele või lahkuvatele külastajatele.

Viietärni- ehk luksushotell peab ööpäevaringselt tagama nii vastuvõtu- kui ka toateeninduse ning lisaks täitma veel 119 miinimumnõuet. Eeldatakse, et luksushotellis on tasakaalus disain, kvaliteet, lisateenuste rohkus ning esmasklassiline teenindus. Nõuete seas on näiteks sellised pisiasjad nagu õmblustarbed, kingalusikas ja kingapuhastustarbed numbritoas, toeteenindus peab toimima 24/7.

Tärnid antakse hotellile üldiselt viieks aastaks. Ehkki nõuete täitmist kontrollitakse regulaarselt (Eestis nt igal teisel aastal), vananeb hotelli inventar pidevalt. Ja kuigi tärnitingimustes on sätestatud, et puhtus ja ideaalne hügieen ning seadmete toimimine on alati eelduseks, võib olukord hotellis vahel kiiremini muutuda, kui tärnikomisjon jõuab hotelli üle vaatamas käia.

Sellisel moel on üsna selge, miks oodatud viietärnihotell võib teinekord üldse mitte hea mulje jätta. Kõik teenused on olemas, aga kui tuba on lohakalt koristatud või tehnika vananenud, on mulje juba hoopis muu, kui luksushotellist ootaks. Samas võib ees oodata ka hea üllatus. Näiteks osas riikides tuleb kõrgema tärnide arvu pealt rohkem makse maksta, mistõttu võib kolmetärnihotell vabalt anda välja väga hea neljatärnise mõõdu – lihtsalt omanik pole tahtnud tärni taotleda.

Mõnikord võib tärnitaseme otsustada tavakülastajale üsna vähetähtis asi. Näiteks ei saa kolmest korrusest kõrgem hotell nelja või viit tärni, kui seal ei ole lifti. Neljatärnihotellis peab kindlasti olema koopiate tegemise võimalus ning liigutatav meigipeegel. Kolmetärnihotell miinimumnõuete seast leiab kingapuhastusteenuse, seifi, raadio ja puldiga teleri nõude.

Palju määrab ka see, kus riigis tärnid on välja antud. Näiteks Saksamaal, Eestis, Soomes ja paljudes teistes riikides on komisjonid ranged ning kontrollivad hoolikalt kõiki nõudeid. Seevastu lõuna pool, kus ellusuhtumine on vabam, ei pruugita sugugi nii jäik olla. Näiteks tuntud turismiriikide nagu Kreeka ja Prantsusmaa puhul tuleks ametlikest tärnidest julgelt üks maha arvata, et põhjaeurooplastele ootuspärast taset leida.

Kokkuvõttes, olgu hotellil tärn rohkem või tärn vähem, oluline on see, kuidas sa end seal tunned. Hotelli valik on puhkusereisi õnnestumisel üks kõige olulisemaid otsuseid. Seepärast soovitame – lugege hoolega arvustusi, guugeldage ja küsige nõu reisikonsultandilt, et näha ka tärnide taha.