Pangad on mere kulutava tegevuse tulemusel aluspõhja kivimitesse tekkinud rannajärsakud. Väljanägemiselt võivad pangad olla erinevad: esineb ühtse püstise seinana kerkivaid, on murrutuskulbastega järsakuid aga ka astangutena maismaa suunas tõusvaid panku. Panga pank kuulub viimaste hulka. Selle kaks astangut asuvad veepiirist kõrgemal, kolmas astang aga vee all, mõnikümmend meetrit kaldast avamere poole. Et viimane astang on ligi 10–12 meetrit kõrge, siis on tuulise ilmaga näha, kuidas lained selle juures murduvad.

Pankade väljanägemine on pidevalt muutuv. Nende ilmet mõjutavad tugevad tormid, millede puhul tõuseb veepinna tase ja suureneb lainete purustav jõud.

Saaremaa pangad kuuluvad suurejoonelisest Balti klindist ja maalilisest Põhja-Eesti pankadest pisut lõuna pool asuvas Gotlandi - Lääne-Eesti klindi koosseisu. See klint koosneb Siluri perioodi kivimitest, mistõttu näevad Saaremaa pangad võrreldes Põhja-Eesti pankadega teistsugused välja – siin ei näe Põhja-Eestile omaseid pikki ja kõrgeid pangaastanguid.

 Mustjala pank taamal

Saaremaa põhjarannikul asuv Panga pank on Lääne-Eesti ja saarte kõrgeim aluspõhjapaljand. Selle kõrgus on 21 m ja pikkus umbes 3 km. Panga pank on Eesti ürglooduse raamatu andmebaasis ning tema põhja- ja lääneosa on looduskaitse all.

Pangamaastik pakub võimast vaatepilti ja on andnud alust erinevate pärimuste tekkeks. Räägitakse, et panga kõige kõrgemas kohas asunud kunagi muistne ohvrikoht. Panga vastu laksunud meri olevat alati mühisenud ja vahel isegi keenud. Vees elas merejumal või näkk, kellele pidi igal aastal ohvri tooma. Alguses oli selleks loom või inimene, hiljem asendus komme õlle või viina valamisega merre. Tavaliselt käidi seal karuse- ehk maretapäeval, 13. juuli kesksuve pühal, et oleks looma- ja viljaõnne.

Pangamüüril on ka Silmaallikas, mille vesi ravib haigeid silmi. Hädalised pidid vastutasuks allikasse raha viskama.

Panga panga lähedal asub samanimeline küla ja Panga tulepaak. Sealsamas kasvavad ka mitmed looduskaitsealused taimeliigid, näiteks tõmmu käpp. Kõige kõrgema ja parema vaatega koha pangal leiad üles dolomiidist päikesekella järgi.