Kui lend jäetakse ära või lennufirma muudab selle väljumisaega, on lennuettevõtja alati kohustatud sellest teavitama. Seda isegi olukorras, kui lennupilet on ostetud reisibüroost. Seejärel tasub lennufirmaga ise ühendust võtta ja kokku leppida, kas reisija saab piletid uuele lennureisile või makstakse kogu piletiraha tagasi. Sama kehtib pakettreisi korral, kuid seejuures tasub ühendust võtta reisibürooga.

Lennuettevõtja ja reisibüroo on kohustatud muudatustest aegsasti teavitama. Kui teavitus saabub paar nädalat enne reisi, on reisijal mitu võimalust:

  • nõustuda muudetud tingimustega ja minna reisile;
  • loobuda reisist ja kogu makstud raha tagasi saada;
  • nõuda reisi asendamist vähemalt sama palju maksva reisiga, kui reisikorraldaja saab seda võimaldada;
  • nõuda reisi asendamist odavama reisiga ja saada osa makstud rahast tagasi, kui reisikorraldaja saab seda võimaldada.

Kas mul on õigus veel täiendavale kompensatsioonile?

Lennujaamas oodates on reisijal esmajärjekorras õigus hoolitsusele. Kui oodata tuleb enam kui kaks tundi, tuleb tagada toitlustamine, kaks tasuta telefonikõne või e-kirja saatmise võimalus ning vajadusel majutuse hotellis koos transpordiga.

Lennuaja nihkumine varasemale või hilisemale kellaajale on käsitletav tühistamisena. Lennufirma on hüvitise maksmise kohustusest vabastatud siis, kui tühistamisest teavitatakse vähemalt 14 päeva ette, ning ka juhul kui lennu tühistamisest teavitatakse ette küll vähem kui 14 päeva, kuid asenduslennu väljumis- ja sihtkohta jõudmise aeg ei erine väga palju esialgse lennu aegadest. Olukord muutub, kui reisijat ei teavitata õigeaegselt ja/või asenduslennu väljumisaeg muutub oluliselt esialgu plaanitust.

Seejärel on reisijal õigus hüvitisele, mille suurus sõltub lennu pikkusest, jäädes vahemikku 125-600 eurot. Euroopa Kohus on oma otsuses leidnud, et lennuettevõtja on kohustatud maksma reisi tühistamise korral hüvitist, kui reisija on ostnud lennupileti veebipõhise reisibüroo kaudu ning lennuettevõtja on lennu tühistamisest teavitanud õigeaegselt reisibürood, kuid reisibüroo on teabe reisijale edastamisega hilinenud.

Samas, kui lennu tühistamine või hilinemine oli tingitud erakorralistest asjaoludest ja teile esitatakse selle kinnituseks lennufirmalt saadud tõendi, ei ole lennuettevõtja kohustust hüvitist maksta.

Kõikide probleemide ja kaebuste korral tasub esmalt pöörduda lennuettevõtja poole. Kui vastus reisijat ei rahulda, pöördu oma õiguste kaitseks julgelt Flagito poole. Tegu on Eesti ettevõttega, kes aitab lennureisijatel nõuda hüvitist, vabastades kliendid kõikidest asjaajamistest lennufirmaga, lennu hilinemise, tühistamise ning lennust mahajätmise korral. Kui lennutõrkeid on esinenud viimase kolme aasta jooksul, võib reisijal olla õigus hüvitisele. Täida ankeet Flagito kodulehel ja Flagito juristid alustavad menetlust.

Jaga
Kommentaarid