Sellesse videosse on kokku kogutud laevade vettelaskmised, mis on paraku nurjunud — need vettelaskmised läksid ikka täiesti vett vedama. Vaata ise!