Minu puhkus algab Helsingist. Millise kuupäeva peaksin poliisile märkima?

Reisikindlustus peab algama kuupäevast, mil Eestist lahkutakse ja kestma päevani, millal tagasi Eestisse jõutakse. Kui näiteks reis algab laevasõiduga Helsingisse või bussisõiduga Riiga ning jätkub sealt edasi lennuki pardal, peab kindlustus algama päevast, mil lahkutakse Eestist. Sama lugu on tagasitulekuga – lõpu kuupäevaks tuleb märkida päev, mil jõutakse tagasi Eestisse. Meeles tuleb pidada, et reisi kestvuse hulka kuulub ajatsoonide vahetus ja ümberistumistele kuluv aeg.

Kui meditsiiniabikindlustus on reisikindlustusel olemas, miks peaksin valima ka lisakaitseid?

Reisikindlustust vormistades tasub läbi mõelda, milliseid kaitseid ja kui suures ulatuses sa vajad. Nii saad ära hoida ebameeldiva olukorra, kus kindlustusselts kahju hüvitamisest keeldub. Kui näiteks on reisil plaanis tegeleda spordiga, siis olenevalt spordialast tuleb ka vastav lisakaitse kindlustusele märkida. Sama kehtib treeninglaagris või võistlustel osalemise, samuti välisriigis kõrgendatud riskiga ametis (nt ehitaja, autojuht) töötamise puhul.

Millest peaksin alustama, kui juhtus õnnetus?

Kahju korral tuleks teavitada kindlustusandjat esimesel võimalusel vahetult pärast juhtumi toimumist. Seda ka reisil olles. Kindlustusandjat võid teavitada telefoni, e-posti või faksi teel aga ka kindlustusandja koduleheküljel. Ühendust tuleb võtta kindlustusseltsiga, kelle poliis reisikindlustuse sõlmimiseks valiti. Vajalikud kontaktid, kaasa arvatud rahvusvahelise koostööpartneri number, on kirjas reisikindlustuse dokumendil. Kindlasti tuleb tekkinud olukorra kohta võimalikult palju tõendeid koguda ning Eestisse tagasi jõudes need koos kahjuavaldusega kindlustusseltsile esitada. Näiteks tõend lennufirmalt lennu või pagasi hilinemise, samuti selle rikkumise kohta. Pagasi varguse korral tuleb ka politseist saadud tõend kindlustusseltsile esitada, nii nagu ka terviserikke korral kõik arstilt saadud paberid jne.

Mul on Euroopa ravikindlustuskaart. Milleks mulle reisikindlustus?

Euroopa ravikindlustuskaart annab küll õiguse vajaminevale arstiabile Euroopa Liidu territooriumil ja Euroopa Majanduspiirkonnas võrdsetel tingimustel selles riigis elavate kindlustatud inimestega, kuid ei kata siiski kõiki reisil tekkida võivaid kulutusi. Mitmetes Euroopa riikides domineerib erameditsiini süsteem, mis kõikidele automaatselt ei laiene. Lisaks ei ole ravikindlustuskaardiga kaetud visiiditasu erakliinikus ega haigla voodipäevaraha. Kõigi vajaminevate ravimite maksumus ei pruugi olla 100% hüvitatav, samuti ei ole kaetud haige/vigastatu erakorralised transpordikulud Eestisse. Kui reisid Euroopast kaugemale, ei ole ravikindlustuskaardist vajalikku abi ning määravaks muutub reisikindlustuse olemasolu.

Miks on oluline reiskindlustuse ostmise aeg?

Kui jätta reisikindlustuse tegemine viimasele minutile, siis tuleb olla valmis reisitõrke kaitse puudumiseks reisi alguses. Kindlustusseltsid rakendavad reisitõrkekindlustuse kehtima hakkamise algusaja osas erinevaid ooteaegu. Nii võibki tekkida olukord, kus kindlustusjuhtumi korral ei ole inimene kaitstud, mistõttu kindlustusselts tekkinud kahju või lisakulutusi ei hüvita. Ootamatu haigestumine, lennuettevõtte majanduslikud raskused või streik – need on ainult mõned näited olukordadest, kus viimasel hetkel sõlmitud kindlustusest ei ole abi.

Reiskindlustus tee kohe, kui teada on sihtriik, reisi toimumise täpne aeg või tehtud esimesed kulutused reisile (näiteks tasutud majutuse või osamakse lennupiletite eest). Nii oled tänu reisikindlustusele kõige paremini ootamatute olukordade eest kaitstud.
Reisikindlustus on Sinu valik! Võrdle erinevaid pakkumisi siin.