Testi oma teadmisi Kanaari saarte kohta:

Testi küsimused koostas Olavi Antons.