Majutuse broneerimise veebisaidi Booking.com tellitud uuringus osalenud tunnistasid, et peavad puhkuse planeerimist ja puhkamas käimist oma õnnetunde seisukohalt olulisemaks kui teisi tähtsaid elusündmusi.

49% vastanutest ütles, et reisimine mõjutab nende õnnelikkust rohkem kui omaenda pulmapäev. Puhkusele jäid alla ka kohting partneriga (51%), uue töö saamine (50%), kihlumine (45%) ja isegi lapse saamine (29%). Veelgi enam, 77% vastajatest ütlesid, et broneerivad puhkusereise just selleks, et end õnnelikumana tunda.

70% leidis, et reisimine suurendab nende õnnetunnet pikemaks ajaks kui materiaalsed ostud. See seletab, miks 56% vastanutest peab reisimist tähtsamaks kui uute riiete, ehete ja tehnikaseadmete soetamist ning 48% jaoks on reisimine tähtsam kui koduga seotud kulutused.

Õnnetunnet suurendavad nii puhkuse planeerimine kui reisil viibimine. 72% vastajatest ütles, et tunnevad põnevust juba siis, kui puhkusesihtkohta valima hakkavad. Üks maailma juhtivaid õnnelikkuse uurijaid ja positiivse psühholoogia propageerijaid Shawn Achor ütles uuringut kommenteerides, et uuringu tulemused on kooskõlas tema varasema uurimistööga, mis näitas, et hästi planeeritud puhkus, mille jooksul stressitase on madal, toob 94% inimeste puhul kaasa energiataseme tõusu ja õnnelikuma enesetunde.

Uuringust selgus veel, et kui üle kolmandiku inimestest planeerib oma reise mitu kuud ette, siis 5% alustavad plaanide tegemist juba aasta enne puhkusele minekut. 39% mõtleb enne puhkust sellele vähemalt korra päevas, 80% tunneb rõõmu sihtkoha kaardi uurimisest ja kohalike paikade teemalise info otsimisest, 52% aga naudib reisi jaoks riiete valimist. 79% meeldib sihtkohtade ja majutuste pilte vaadata ning 61% vastajaist loevad hea meelega oma äsja broneeritud majutuse kohta käivaid arvustusi.

Mis puutub puhkusel viibimisse, siis 87% inimestest tunnevad end kõige õnnelikumana reisi esimesel päeval, 83% aga hetkel, mil näevad esimest korda oma majutuskohta.

„Üha enam uuringuid tõestab, et reisi planeerides ja oodates kasvab õnnetunne tohutult,“ kinnitas Shawn Achor, kel on aga veelgi paremaid uudiseid varuks.

„Avastasin hiljuti, et inimesed, kes kõik oma puhkusepäevad ära kasutavad, pole mitte ainult õnnelikumad, vaid saavad ka 34% tõenäolisemalt järgmise kolme aasta jooksul tööl boonust. Rõõmsad reisid tasuvad ära,“ sõnas uurija.

Booking.com’i tellitud uuring viidi läbi 17 riigis (sealhulgas 8 Euroopa riigis) ja selles osales 17 157 täiskasvanut, kes olid viimase aasta jooksul vähemalt korra puhkusel käinud.