Viimase 12 kuu jooksul on PZU Kindlustus hüvitanud ligi 700 000 eurot rohkem kui 1700 reisikindlustuse juhtumi eest. Juhtumite arvu ja kahjude suuruse poolest on hüvitatud enim reisitõrkest tingitud kahjusid, mida on aasta jooksul esinenud 740 korral ning nende kahjude kogusumma küündib üle 310 000 euro, mis moodustab 46 protsenti reisikindlustuse hüvitistest.

PZU reisikindlustuse klientidel esines aasta jooksul ka 580 haigestumis- või õnnetusjuhtumit, mille eest hüvitati meditsiiniabi ligi 275 000 euro väärtuses, mis moodustab 41 protsenti kõigist reisikindlustuse kahjuhüvitistest.

PZU reisikahjude kahjukäsitluse grupi juhi Geily Kalti sõnul esineb reisitõrke kahjujuhtumeid küll arvuliselt rohkem, kuid suurimad kahjud on reisil aset leidnud haigestumis- või õnnetusjuhtumid. „Aasta jooksul esines meil kaks tõsisemat haigestumise juhtumit ja samuti kaks raskemat õnnetusjuhtumit, kus hüvitised kokku jäid suurusjärku 45 000 eurot,“ kommenteeris Kalt.

„Näiteks oli ühe kindlustusjuhtumi põhjuseks reisil ootamatult tekkinud bronhospasm, mille tagajärjel kukkus inimene tänaval kokku ja kukkumise tagajärjel murdis ka roide. Ravikulude hüvitis ületas siin 12 000 eurot. Samuti oli meil juhtum, kus klient vajas kiiresti pimesooleoperatsiooni, ja et lähim haigla osutus erahaiglaks, kus Euroopa ravikindlustuskaardi alusel abi osutamisest keelduti, kattis operatsiooni ja palatiravikulud täies ulatuses reisikindlustus, ravikulud ületasid 10 000 eurot,“ rääkis Kalt.

„Suured kulud kaasnevad alati olukorras, kus haige transportimiseks on vajalik kasutada helikopterit. Näiteks leidis meil aset õnnetusjuhtum mägedes matkamise ajal, kus klient vigastas jalga ja ainus võimalus mägedest kiiresti haiglasse jõuda oli helikopteri abil. Ainuüksi helikopteriteenus maksis üle 7000 euro,“ lisas Kalt.

„Keegi ei oska selliseid juhtumeid ette näha, aga kahtlemata tuleb sellistes olukordades kiiresti reageerida ning elu ja tervis esikohale seada. Harvad ei ole juhtumid, kui hädavajaliku meditsiiniabi kulu on suurem kui kümme tuhat eurot ning reisikindlustuse puudumisel tuleb inimesel see raha kahjuks ise leida. Kindlasti tasub parem karta kui kahetseda ja enne reisi sõlmida ka reisikindlustus. Reisimine ei ole riskivaba tegevus,“ kommenteeris Kalt.

PZU reisikindlustusega on kaetud lisaks haigestumis- ja õnnetusjuhtumitele ja reisitõrgetele ka pagas. Aasta jooksul esines PZU klientidel 385 pagasiga seotud juhtumit, kus pagas kas läks kaduma, purunes või hilines; PZU hüvitas klientide pagasikahjud ligi 73 000 euro eest.
Sellest nädalast on PZU Kindlustuse e-poes võimalik sõlmida ka reisikindlustuse lepingut, mis katab ootamatud ja ettenägematud õnnetusjuhtumid või haigestumised välismaal. Lisakatetena on võimalik valida juurde reisitõrked ja pagasikindlustus. Lepingu sõlmimine on tehtud kliendi jaoks võimalikult mugavaks ja arusaadavaks.